Få styr på din klimapåvirkning

KLIMATILTAG #1: Kend din klimapåvirkning – så kan du gøre noget ved den. En forudsætning for en effektiv indsats er, at du ved, hvor udledningerne sker.

Er det sædskiftet? Management i stalden? For gammelt udstyr eller rutinerne i marken, der er årsag til udledningerne af drivhusgasser på din bedrift? Begynd med at få lavet et klimatjek af bedriften og derefter en handlingsplan, hvor du vælger dine indsatser. Kontakt Økologisk Landsforenings eller ØkologiRådgivning Danmarks klimakonsulenter for at høre mere.

Læs mere om klimahandlingsplaner i Økologisk Landsforenings Klimakatalog, tiltag nr. 1 og på foreningens nye klimahjemmeside.

Klimakataloget indeholder 40 tiltag, der nedbringer landbrugets klimabelastning.

Klimatiltag #1 fra Økologisk Landsforening