Foder: Undtagelse fra varmebehandlingskrav på vej

Fødevarestyrelsen har netop sendt en bekendtgørelsesændring i høring, som åbner op for, at foder ikke nødvendigvis skal varmebehandles. Der er tale om en længe efterspurgt åbning.

Økologisk Landsforening har i snart 10 år efterspurgt en åbning for undtagelse fra krav om varmebehandling af foder med henvisning til, at det gør det muligt at undlade at tilsætte foderfosfat, og at det kan give en række fordele. Blandt andet roligere dyr med mindre tendens til fjerpilning og renere æg som følge af bedre tarmsundhed. Effekter, der formodes at hænge sammen med, at råvarerne er behandlet mere skånsomt, således at proteinets Biologiske Værdi i højere grad bevares, og at vitaminerne ikke ødelægges i det uopvarmede foder.

Et forslag til ændring af ’Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder’ er sendt i høring af Fødevarestyrelsen. Ændringen rummer et par undtagelser fra varmebehandlingskravet, som betyder, at bedrifter under bestemte forhold ikke behøver at varmebehandle foderet for at leve op til nultolerancen overfor salmonella.

- Vi har ventet længe på denne åbning. Nu må vi se, om der er foderstofproducenter, der vil samle muligheden op. Der skal både tilvejebringes den nødvendige dokumentation for, at foderet har samme salmonellafrihed som varmebehandlet foder, og Fjerkræraadets foderregelsæt rummer fortsat krav om varmebehandling, men nu er muligheden der, det var den ikke før, siger Sybille Kyed, landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening.

I ændringsforslaget er undtagelserne formuleret således:

Stk. 3. Undtaget fra varmebehandlingskravet i stk. 2 er:

1) hele kerner af korn og hele kerner af frø, hvis disse beskyttes

mod krydskontamination under opbevaring, håndtering og transport.

2) andre fodermidler, hvis det kan begrundes ud fra en risikovurdering

og det godkendes af fødevarestyrelsen.

 

Ændringsforslag til bekendtgørelsen er i høring frem til den 21. maj. Se forslaget på Høringsportalen.