ØL glæder sig over L&F-opbakning til øko-udviklingsinitiativer

Økologisk Landsforening glæder sig over, at Landbrug & Fødevarer i vid udstrækning ser ud til at støtte op om mange af de udviklingsinitiativer, ØL har præsenteret i de seneste år, med deres nyligt offentliggjorte 10-punktsplan. Det skriver formand, Per Kølster, i et indlæg i Landbrugsavisen.

Landbrug & Fødevarer har nu også offentliggjort sit bud på en 10-punkts plan for udvikling af det økologiske landbrug. Det glæder os, at der er så stor opbakning til Økologisk Landsforenings (ØL) initiativer for at løfte og styrke økologien, en indsats, som hele tiden ligger meget centralt i ØL's arbejde som forening, hvilket helt konkret har kunnet aflæses i en række indsatser i de seneste år.

Foreningen var eksempelvis ikke tilfreds, da EU's økologiske husdyrbrugsregler blev indført og låst fast på mindste fællesnævner tilbage i 2009. I stedet tog vi initiativ til at etablere de brancheaftaler for kvæg og svin, som vi har i dag. Ligeledes tog foreningen allerede i 2012 initiativ til de konkrete formuleringer om klima- og naturgaranti, som nu også indgår i det økologiske erhvervsteams anbefalinger.

Og sidste forår igangsatte ØL en indsats for at styrke de gældende brancheaftaler for kvæg og svin, så de matcher det nye forbruger- og markedsfokus på dyrevelfærd, samt for undersøge, om der kan laves tilsvarende for fjerkræ.

Sidste år fremlagde vi vores 10-punktsplan for en grønnere landbrugs- og fødevarepolitik, som bl.a. har fokus på at styrke muligheden for at anvende egnede organiske restprodukter som erstatning for konventionel husdyrgødning på de økologiske bedrifter, sammen med en række andre initiativer, der skal fremme muligheden for at få mere økologi, en plan med flere initiativer, der kan genfindes i anbefalingerne fra Det økologiske erhvervsteam.

Med ’frihed’, ’involvering’ og ’samarbejde’ som nøgleord har foreningen desuden turneret landet rundt i årets første måneder og afholdt mere end 30 møder med alle, der ønsker at sætte aftryk på udviklingsarbejdet. Det er skønt at opleve, hvordan det har sat fart i og fornyet diskussionen om de ellers stillestående brancheaftaler.

For økologien må netop ikke stå stille. Den må og skal løftes på områder som klima, socialt ansvar, dyrevelfærd og biodiversitet med styrket forbrugeropbakning til følge.

Vi ser derfor frem til at snakke videre med L&F om deres udmeldinger og glæder os over, at de i vid udstrækning ser ud til at støtte op om mange af de forslag, Økologisk Landsforening har præsenteret i de seneste år.

Se indlægget på Landbrugsavisen.dk