ØL vil af med urimelige omkostninger for øko-frugtavlere

De nuværende afgiftsregler for de naturlige hjælpestoffer, der bruges i økologisk frugtavl - som f.eks. bagepulver - er uhensigtsmæssige og forbundet med urimelige økonomiske omkostninger for øko-avlerne, mener Økologisk Landsforening. Foreningen ser derfor frem til at tage del i de snarlige drøftelser om en eventuel justering af pesticidafgiften.

Der er hårdt behov for en justering af den nuværende afgift på de hjælpestoffer, der er godkendt i økologisk frugtproduktion, mener Økologisk Landsforening. Afgiften fører til store ekstraomkostninger for de økologiske frugtavlere i Danmark. Økologisk Landsforening glæder sig derfor over at være inviteret med i følgegruppen til evaluering af pesticidafgiften, hvis arbejde indledes inden længe.

- I den økologiske frugtavl kan en række naturlige hjælpestoffer sikre bedre dyrkningssikkerhed og dermed bedre grundlag for økologisk frugtavl i Danmark. Men præcist disse midler rammes meget hårdt af det nuværende afgiftssystem og gør produkterne alt for dyre. Det svækker økologiens konkurrenceevne overfor både konventionel dansk frugt og udenlandsk øko-frugt på et urimeligt grundlag, siger Poul Rytter, formand for Frugt-, Bær- og Grøntudvalget i Økologisk Landsforening.

De omtalte midler er eksempelvis bagepulver, der kan beskytte økologiske æbler mod svampesygdommen skurv, ligesom ler-mineralet Kaolin kan forhindre, at frugterne tager skade af æblehvepse-angreb.

Afgiftssystemet straffer økologer

- Pesticidafgiften har til formål at få landbruget til at bruge mindre giftige stoffer. Men økologerne har ikke nogen alternativer. De bruger i forvejen hovedsageligt midler, som betragtes som milde overfor omgivelser og mennesker – såkaldte lavrisikostoffer, siger Sybille Kyed, Landbrugspolitisk Chef i Økologisk Landsforening.

Pesticidafgiften lægges på mængden af aktivstof, og lavrisikostofferne er karakteriseret ved at have en relativ større mængde aktivstof end de traditionelle kemiske midler - som til gengæld udgør en risiko for miljøet og menneskers sundhed og kan føre til resistens.

- Som afgiftssystemet er skruet sammen i dag, straffer det i praksis de danske økologiske frugtavlere – der bruger naturlige, skånsomme midler i frugtproduktionen – mens den ikke har nogen reel økonomisk betydning for de konventionelle producenter. Her er nogle midler blevet dyrere, mens andre er blevet billigere. Afgiften er således meget uhensigtsmæssigt indrettet, og det vil vi nu arbejde på at få lavet om, siger Sybille Kyed og tilføjer:

- Foreningen satser dog fortsat på at udvikle økologisk frugtavl, så den kan foregå uden brug af sprøjtemidler til bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr. Vi deltager i forskellige udviklingsprojekter på området.

Følgegruppens arbejde vil udgøre grundlaget for politikernes drøftelser om eventuelt justering af pesticidafgiften primo 2018.