Udviklingscenter skal arbejde med tyrekalve

Udviklingscenter for Husdyr på Friland har fået sit første kvægprojekt efter syv år i grisenes tjeneste: et pilotprojekt om økologiske ungtyre af malekracer.
Foto: Morten Telling

Langt det meste økologiske oksekød kommer fra malkekøer og stude. Der kan afsættes mere, og ungtyre af malkerace er aktuelt efterspurgt til hakket kød. Med midler fra Økokød går Udviklingscenter for Husdyr på Friland (UHF) nu i gang med at indsamle erfaringer fra praksis og beskrive løsninger og udfordringer.

- Indtil nu har vores arbejde været centreret om svin på friland, så vi er glade for, at vi nu kan arbejde med en bredere palet, siger centerleder Simme Eriksen.

Der er tale om et indledende pilotprojekt, der skal indsamle og formidle erfaringer fra nuværende producenter af ungtyre. Det gælder uanset, om tyrene opdrættes på græs helt til slagtning eller slutter af på stald.

- Vi indsamler erfaringer fra begge systemer og følger tyrenes tilvækst gennem sæsonen. Målet er, at vi dels kan videregive de gode eksempler til nye producenter, dels kan få et indtryk af, hvor de store udfordringer ligger, fortæller projektmedarbejder Camilla Kramer.

Det er spørgsmål som afgræsning, hegning og flokstørrelse, mælkefodring og slutfedning, som pilotprojektet skal indsamle erfaringer med.

Når ungtyreproduktion er relevant at tage op for UHF, skyldes det bl.a. ønsket om at udnytte det potentiale, der ligger i, at flere tyre kan forblive i den økologiske produktion i stedet for at sælges til konventionel produktion, at man kan undgå kastration, og at produktionen er mere klimavenlig end studeproduktion.

Camilla Kramer hører gerne fra økologiske producenter af ungtyre, der vil deltage i projektet. Betingelserne er, at man producerer økologiske ungtyre af malkerace og er Friland-leverandør. Man kan kontakte Camilla Kramer på cakra@udviklingscenter.com.

Se video om tyrekalve på græs

Økologisk Landsforening har tidligere gennemført projekter om tyrekalve på græs. Konklusionerne herfra er, at det er muligt at opnå tilvækst omkring 1 kg/dag hos græssende tyrekalve. Se vores video om tyrekalve på græs