Hent varmen i jorden

KLIMATILTAG #2: Solen leverer gratis energi, som vi kan udnytte – ikke kun til plantevækst men også til direkte opvarmning af bolig, væksthus, til varmt vand og til mælkekøling.
Foto: Morten Telling

Jorden er et varmelager. Bruger du jordvarme, reducerer du udledningen af CO2 med 70-80 procent sammenlignet med olie, naturgas og elvarme som energikilde. Du sparer også penge. Du får mest ud af tiltaget, hvis boligen er velisoleret.

Læs mere om jordvarme i Økologisk Landsforenings Klimakatalog, tiltag nr. 2.

Klimakataloget indeholder 40 tiltag, der nedbringer landbrugsbedrifters klimabelastning.

Klimatiltag #2 fra Økologisk Landsforening