Fikser dit kvælstof

KLIMATILTAG #27: Husdyrgødning er en kilde til udledning af drivhusgasser. Kan du erstatte indkøbt gødning med flere N-fikserende bælgplanter i sædskiftet, nedsætter du din klimabelastning.

Når man udbringer mindre mængde husdyrgødning, falder risikoen for udledning af lattergas tilsvarende. Lattergas kan også dannes, når fikseret kvælstof omsættes i jorden, men man kan modvirke det ved fx at dyrke blandingsafgrøder.

Læs mere om bælgplanter som alternativ til importeret gødning i Økologisk Landsforenings Klimakatalog, tiltag nr. 27.

Klimakataloget indeholder 40 tiltag, der nedbringer landbrugsbedrifters klimabelastning.

Klimatiltag #27 fra Økologisk Landsforening