MARKVANDRING: Natur, der dur

Nyt fra projekt DEMONSTRATION AF NYE LØSNINGER: Det er lige nu, afgrøderne står kraftigst, og hvor vilde dyr og planter har sværest ved at komme til fadet. Derfor er der brug for at tænke naturpleje ind i den økologiske landbrugsdrift. Hvad kan man gøre, hvordan gør man, og hvilken værdi har det?
Bent Rasmussen driver sammen med sine søskende en ejendom på 50 ha med Angus ammekøer, græsmarker, vandhuller, skov og faunastriber i markerne.

Den 13. juli inviterer Økologisk Landsforening til en sommeraften i marken sammen med Bent Rasmussen, Kare på Norddjurs. Han er økologisk fritidslandmand og driver sammen med sine søskende en ejendom på 50 ha med Angus ammekøer, græsmarker, vandhuller, skov og faunastriber i markerne.

- Vi overtog gården efter vores forældre og lagde den om til økologisk drift i 1998. Vi er henholdsvis biolog, fysioterapeut og gymnasielærer, så vi er absolut amatørlandmænd, men vi har 20 års erfaring med at kombinere økologi og naturpleje, så jeg håber, vi kan få en god diskussion om, hvad de forskellige tiltag er værd, og hvilken rolle økologer kan spille i naturplejen, siger Bent Rasmussen.

Han vil tage deltagerne med rundt på ejendommen og vise, hvordan han griber naturplejen an i praksis. Det bliver en tur på ca. 4 km, så husk godt fodtøj.

Økologisk Landsforening byder på en forfriskning efterfølgende, så vi beder om tilmelding.

Tilmelding

Det er gratis at deltage, men tilmeld dig senest 11. juli med navn, tlf. og antal deltagere. Send en mail til tilmeld@okologi.dk. Skriv naturpleje i emnefeltet.

Tid og sted: 13. juli kl. 19-21.30, Damvej 6, Kare, 8950 Ørsted (se kalenderen)

Markvandringen er et led i projektet Demonstration af nye økologiske løsninger. Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne