I Californien kan Roundup give kræft – men ikke i EU

Blandt videnskabsfolk raser diskussionen om den mulige kræftrisiko ved verdens mest solgte ukrudtsmiddel, Roundup. EU-landene skal nu igen lægge arm om sagen. I Californien har sundhedsmyndighederne slået fast, at midlet kan være kræftfremkaldende.
Økologiske landmænd bruger ikke Roundup i markerne. Foto: Morten Telling

Glyfosat, som er aktivstoffet i verdens mest solgte ukrudtsmiddel, Roundup, er nu rubriceret som kræftfremkaldende i Californien. Det skriver dagbladet Information.


De californiske sundhedsmyndigheder lever dermed op til den statslige lovgivning om, at et produkt skal mærkes, hvis WHO’s ekspertorgan, International Agency for Research on Cancer (IARC), har karakteriseret det som mulig årsag til kræft. Det gjorde IARC i 2015.


Imens Californien er skredet til handling mod ukrudtsmidlet, udkæmpes der i EU på tredje år en strid om fremtiden for glyfosat og Roundup.


Over 1,3 mio. EU-borgere har skrevet under på et såkaldt EU-borgerinitiativ, der anmoder EU-Kommissionen om at søge sprøjtemidlet forbudt. Over for dem står den agrokemiske industri og de store landbrugsorganisationer, der ønsker en ny 15-årig godkendelse til glyfosat, efter at den hidtidige godkendelse udløb for et år siden og kun blev midlertidigt forlænget.


EU-Kommissionen ventes i denne måned at genoptage diskussionerne med medlemslandene om sagen. En afgørelse skal træffes i år.

Eksplosiv vækst i brug af Roundup

Roundup er et bredspektret ukrudtsmiddel, der via sit aktivstof hæmmer et bestemt enzym i planter og derved dræber dem. Det blev markedsført af den amerikanske kemigigant Monsanto i 1974, men slog eksplosivt igennem fra 1996, da selskabet introducerede gensplejsede ’Roundup-parate’ afgrøder, der kan tåle sprøjtemidlet og derfor muliggør udbredt sprøjtning på markerne uden at rive afgrøderne med i faldet, skriver Information.

Det globale forbrug er vokset fra 67.000 ton glyfosat i 1995 til godt 825.000 ton i 2014 – Roundup er dermed uden sammenligning det mest anvendte ukrudtsmiddel gennem historien og det mest solgte i dag. Mere end halvdelen af det globale forbrug foregår i dag på marker med gensplejsede, Roundup-tålende afgrøder.

I år 2000 udløb Monsantos patent på produktet, så i dag sælger også en række andre selskaber ukrudtsmidler baseret på glyfosat.

Glyfosat-spor overalt

Ifølge Information betyder den omfattende brug af Roundup, at der i dag kan findes spor af glyfosat overalt.

En tysk undersøgelse udført sidste år for Heinrich Böll Stiftung viste spor af stoffet i urinen hos 99,6 pct. af de undersøgte borgere.


En 2015-undersøgelse fra University of California viste glyfosat hos 93 pct. af de undersøgte, en test af 48 medlemmer af Europa-Parlamentet i 2016 viste glyfosat i urinen hos alle, mens den danske professor i toksikologi, Lisbeth E. Knudsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, har fundet glyfosatspor i urinen hos samtlige personer i to stikprøveundersøgelser: En test i 2011 af 27 børn og en test i 2016 af 25 politikere og andre kendte danskere.


Glyfosat karakteriseres af bl.a. Miljøstyrelsen som et aktivstof med lav giftighed for mennesker og dyr. Derfor har man ikke hidtil fundet grund til at anfægte brugen i landbruget af Roundup.


Nu raser imidlertid en videnskabelig diskussion om en mulig kræftrisiko ved sprøjtemidlet. I Californien har man skåret igennem. I EU skal regeringerne endnu engang til at lægge arm i sagen.


Økologiske landmænd anvender ikke sprøjtegift som Roundup. Læs mere her