Tusindvis af spejdere har fokus på økologi og bæredygtighed

Bæredygtighed er temaet på Danmarks største spejderlejr, hvor der bliver leveret økologiske mejeriprodukter og brød bagt af økologisk mel. Gæster belønnes desuden for at droppe bilen.
Spejdernes Lejr er med 35.000-40.000 gæster Danmarks største spejderlejr. Økologi og lokale råvarer er vigtigt for arrangørerne. Foto: Spejdernes Lejr

Økologi og klima er centralt på årets store spejderlejr - Spejdernes Lejr 2017 - der finder sted fra den 22. til 30. juli. Her forventes mellem 35.000 og 40.000 spejdere fra ind- og udland at deltage.

Bæredygtighed er det overordnede tema for lejrens aktiviteter, og derfor har arrangørerne bl.a. sigtet efter at få økologi og lokale varer leveret fra økologiske Naturmælk, der har mejeri i Tinglev i nabokommunen, og hvis 34 producenter er baseret i regionen, heraf to i Sønderborg-området. Naturmælk skal levere op mod 80.000 liter mælk og andre mejeriprodukter til lejrens gæster.

- Vi sigter efter mest mulig bæredygtighed, også når det gælder indkøb. I det samlede billede er vi dog nødt til at prioritere økonomien, for at lejren og dermed deltagerbetalingen ikke skal blive for dyr. Med Naturmælk har vi fået en god aftale, der spiller på mange tangenter. Og så er det også meget vigtigt for os, at lejren er integreret i lokalområdet - ikke bare i kraft af de fysiske rammer, men også ved at borgerne og virksomhederne er involveret, siger lejrchef Richard Engelholm til lejrens officielle hjemmeside.

Temaet for årets Spejdernes Lejr er bæredygtighed og dermed at mindske sit klima- og miljøaftryk. Foto: Spejdernes Lejr

"Bevidst om ressourceforbruget"

Naturmælk er faktisk også selv repræsenteret blandt spejderne, eftersom Johannes Hjort Nielsen, spejder igennem 46 år, deltager. Han er andelshaver i mejeriet og har været økolog igennem 22 år.

- At være spejder og økolog har faktisk mange fællestræk, siger Johannes Hjort Nielsen i en pressemeddelelse.

- Vi skal forholde os til mange ting på begge felter; naturen og samspillet med naturen for at tingene lykkedes, en ansvarlighed overfor hinanden og din omverden, samt at man selv giver sit bidrag for at andre kan have det godt.

Som økolog er det også omtanke og bæredygtighed, der er kernen i hans egen filosofi:

- Som økolog er jeg bevidst om ressourceforbruget og energiforbruget – hvilket er en pendant til Spejderlejren, der virkelig har bæredygtigheden i fokus. Desuden sikrer jeg som økolog, at der er et samspil mellem jord, dyr og mennesker.

Ud over de økologiske mejeriprodukter vil Det Sønderjyske Køkken levere catering til lejrens events og brød af økologisk mel fra Skærtoft Mølle på Als.

Lad bilen stå og bliv belønnet

Grundet temaet bæredygtighed opfordrer Sønderborg Kommune lejrdeltagerne til at vælge den mest miljøvenlige transportform. En beregning viser nemlig, at 86 pct. af lejrens CO2-udledning stammer fra transport.

Deltagerne tilskyndes derfor til at vandre, cykle, sejle eller blaffe til lejren, og spejdere, som kommer med grøn transport fra kommunegrænsen, belønnes med et særligt 'zero hero'-mærke til uniformen, mens spejdere, der transporterer sig grønt helt fra hjemkommunen, belønnes med et 'super zero hero'-mærke.

Derudover arbejdes der med et særligt system for affaldshåndtering for lejrdeltagerne samt aktiviteter med genbrug og sortering, og materialer indkøbt til lejren vil efterfølgende blive solgt på auktion. Faktisk strækker aktiviteterne sig længere end den uges tid, lejren afholdes, for den bæredygtige tanke gennemstrømmer både før- og efteraktiviterne.

Allerede i februar begyndte deltagerne og arrangørerne at arbejde for den mest bæredygtige lejr nogensinde med at indarbejde bæredygtige løsninger i hverdagen såsom at udvikle ideer inden for ressource- og affaldshåndtering, social bæredygtighed og energi - en aktivitet, der strækker sig frem til oktober.

Spejdernes Lejr 2017 er Danmarks største spejderlejr. Den er arrangeret af de fem spejderkorps: KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Det Danske Spejderkorps, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig og bliver afholdt ved Sønderborg på Kær Vestermark på et areal, der svarer til 434 fodboldbaner af Parken-størrelse.