Flyt grøngødningen

KLIMATILTAG #31: Hjemmeavlet grøngødning er en væsentlig gødningskilde på husdyrløse brug.

Grøngødning er et alternativ til indkøbt husdyrgødning, og nedsætter man tilførslen af husdyrgødning, mindsker man også lattergasudledningen. I stedet for blot at nedpløje grøngødningsafgrøden kan man høste den og flytte biomassen til andre marker, hvor gødningen har en høj udnyttelse.

Du kan læse mere om mobil grøngødning i Økologisk Landsforenings Klimakatalog, tiltag nr. 31.

Klimakataloget indeholder 40 tiltag, der nedbringer landbrugsbedrifters klimabelastning.

Du kan også se videoen Korn spiser kløver eller læse om metoden under Nye økologiske løsninger.

 

Klimatiltag #31 fra Økologisk Landsforening
Projektet Forstærket klimaindsats i økologisk landbrug er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.