Gem gyllen

KLIMATILTAG #28: Mest mulig gylle skal udbringes om foråret, hvor udnyttelsen er bedst. Det gælder derfor om at have opbevaringskapacitet nok, så man ikke tvinges til at sprede gylle, når det ikke er optimalt.

Kvælstof i gylle udnyttes ti procent bedre om foråret end om efteråret. Byg eller lej den nødvendige kapacitet. For hvert kg ammoniumkvælstof, du udnytter bedre, sparer du klimaet for 4,37 kg CO2-ekvivalenter.

Læs mere om tiltaget i Økologisk Landsforenings Klimakatalog, tiltag nr. 28. Klimakataloget indeholder 40 tiltag, der alle er med til at nedbringe landbrugsbedrifters klimabelastning.

Klimatiltag #28 fra Økologisk Landsforening
Projektet Forstærket klimaindsats i økologisk landbrug er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.