Svine-demo: Mød to innovative svineproducenter

To spændende øko-svinebedrifter i Nordjylland inviterer indenfor 30. oktober. Tag med og se mobile slagtesvin på friland og fælles farehytter til søer. Nyt fra projekt DEMONSTRATION AF NYE ØKOLOGISKE LØSNINGER.

Økologisk Landsforening inviterer alle med interesse for svineproduktion til mark-demo hos smågriseproducent Thomas Bertram, Jerslev, og slagtesvineproducent Hans Henrik Thomsen, Brønderslev. De er begge nytænkende opfindere, der er med til at bringe økologien videre. Thomas Bertram har udviklet en fælles-farehytte til fire søer sammen med lokal smed og fortæller om sine erfaringerne med den - både set fra dyrenes og fra dyrepasserens side. Hans Henrik Thomsen, der årligt producerer ca. 1.200 slagtesvin på friland, har vundet både hæder og opmærksomhed for udviklingen af en mobil slagtesvinestald, som vi får at se i funktion.  

Økologisk Landsforenings svineudvalg deltager i arrangementet, så der bliver også lejlighed til at drøfte aktuelle spørgsmål med dem.

Se programmet og tilmeld dig arrangementet i vores Kalender.

Tid: 30/10 kl. 10.00-13.30

Mødested: Thomas Bertram, Hellumvej 60, 9740 Jerslev

Purple Farm (mobilstald)

 

Bedriftsbesøget er arrangeret som led i projektet Demonstration af nye økologiske løsninger, der er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.