Landbruget kan høste energibesparelser for millioner

Landbruget kan spare 95 mio. kr. og mindske CO2-udledningen med mere end 26 tusind ton per år ved at skifte til moderne staldbelysning og -ventilation. Derfor skal en kampagne nu hjælpe med at høste potentialet og forbedre landmændenes bundlinje.

En ny kampagne fra Energistyrelsen skal sætte fokus på den store energibesparelse, der er potentiale til i landbruget.

Kampagnen, ”Energihøsten”, bliver lanceret den 1. oktober og kommer, efter at en analyserapport fra styrelsen har vist, at der kan spares knap 55 mio. kr. om året ved at skifte til LED-belysning og over 40 mio. kr. ved at udskifte ældre staldventilation til ny i staldene. Det samlede potentiale for staldbelysning og -ventilation kan betyde en årlig reduktion af CO2-udledningen fra landbruget på mere end 26 tusind ton.

Det oplyser Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i en pressemeddelelse.

Mulighed for at blive testlandbrug

I dag står 4 ud af 5 dyrehold på landets kvæg- og svinebedrifter fortsat under konventionelle lysstofrør, og halvdelen af svinebedrifterne har ældre ventilationsanlæg med store besparelsespotentialer. Energisparesekretariatet kortlagde i 2016 udbredelsen af teknologier og tekniske løsninger i landbrugsbedrifter med dyrehold; slagte- og malkekvæg samt svinebedrifter, og kortlægningen viste, at kun 10 procent af bedrifterne med dyrehold har fuld LED-belysning i staldområderne.

Energistyrelsen opfordrer derfor kvæg- og svinebedrifter til at søge om at blive testlandbrug på hjemmesiden sparenergi.dk/energihøsten og beregne deres energisparepotentiale på belysning og ventilation. Blandt testlandbrugene vinder 8 landbrug også en energiscreening af Energistyrelsens energirådgiver, som kan hjælpe med at kortlægge og evaluere hele bedriftens energiforbrug.

Økologisk Landsforening ønsker at bidrage til at værne om klimaet, og derfor anbefaler foreningens klimakonsulent, Mette Kronborg, at økologerne melder sig som testbedrifter.

"At energioptimere og udfase fossile energikilder er et vigtig skridt på vejen, for at nå økologernes mål om et mere klimavenligt landbrug. Energistyrelsens projekt, Energihøsten, kan netop give et skub i den rigtige retning og få landmændene til at fokusere på energioptimering. Så min anbefaling er da, at økologerne skal efterspørge oplysningerne ved deres rådgiver og evt. tilmelde sig muligheden for at blive testlandbrug."

Meget udledning fra husdyrproduktionen

Gennem kampagnen får 1.000-1.500 landmænd konkret rådgivning fra deres landbrugskonsulenter om fordelene ved LED og energieffektiv ventilation. Indsatsen kan bidrage til at sænke Danmarks samlede CO2-udledning. Størstedelen af landbrugets CO2-udledning kommer fra husdyrproduktion og fra dyrkning af jorde.

"Der kan være meget at hente for vores produktions- og erhvervsliv ved at kigge på forhold som belysning og ventilation. Energistyrelsens undersøgelse viser tydeligt, at det ikke mindst gælder for landbrug med dyrebesætninger – og jeg håber, at kampagnen vil få mange til at tage skridtet og få skiftet gamle løsninger ud med nye, der er bedre for både bundlinjen og klimaet,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Energistyrelsens rapport om energibesparelser i landbruget omhandler i alt 12 energisparetiltag – herunder udskiftning af belysning og ventilation. Rapporten kan læses og downloades her.