Øko-Danmark mødtes til Økologi-Kongres i Kolding

Mogens Lykketoft åbnede onsdag Økologi-Kongres 2017 i Kolding. Her kunne 900 økologer og økologiinteresserede diskutere nyeste viden, forskning og markedsdata inden for økologisk fødevareproduktion og -forbrug. Bæredygtighed var kongressens hovedtema, og den indledende debat handlede om FN’s 17 verdensmål i et økologisk perspektiv.

Mogens Lykketoft var formand for FN’s generalforsamling, da landene vedtog de 17 mål for global bæredygtighed. Onsdag indledte han sammen med 900 økologiske landmænd, virksomheder, køkkener, rådgivere og forskere årets Økologi-Kongres på Comwell i Kolding.

FN’s 17 verdensmål forpligter verden til at sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling. Her har bæredygtig økologisk fødevareproduktion en vigtig rolle at spille i forhold til klodens klima, vand- og naturressourcer og menneskets fødevareforsyningssikkerhed. Mogens Lykketoft åbnede med et oplæg om arbejdet med at realisere verdensmålene – derunder betydningen af bæredygtig produktion og forbrug af fødevarer i globalt perspektiv.

- Danmark er på mange strækninger foregangsland for en social, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig udvikling, men vi har stadig med tyngden af vor høje produktion og forbrug et tungt fodaftryk, der bidrager til miljøproblemer og klimaforandring. Det er ikke mindst landbrug og transportsektor, der skal bidrage mere til den bæredygtige udvikling, sagde Mogens Lykketoft.

Herefter rettede Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, og Hans Erik Jørgensen, formand for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer, blikket mod de hjemlige himmelstrøg og så på fremtidens økologi. Hvilke veje skal vi gå for at styrke en bæredygtig økologisk fødevareproduktion til fremtidens markeder?

- Landbruget skal levere på mange parametre i fremtiden. Ikke bare i markedet, men også i det samfund, som skal leve af og med landbruget. Økologien er et solidt svar og udtryk for en helhedstænkning rettet mod at præstere en bæredygtig økonomi, ordentlig mad og en grøn fremtid i pagt med verdensmålene, sagde Per Kølster.

- At producere bæredygtigt ligger i økologiens dna. Men vi skal blive bedre til at dokumentere, hvad vi helt konkret gør for at producere mere bæredygtigt. Vi har brug for værktøjer der præcist kan vise, hvad vi kan gøre for at producere mere bæredygtigt på bedrifterne. Derfor videreudvikler vi nu bæredygtighedsværktøjet RISE, som over 200 økologer allerede har brugt til at forbedre bæredygtigheden, sagde Hans Erik Jørgensen.

Program

Økologi-Kongressen har med jævne mellemrum været afholdt i Danmark siden 1998. Siden 2009 hvert andet år. På www.okologi-kongres.dk kan man se detaljeret program for de to dages temamøder, events og debatter.  Kongressen arrangeres af SEGES, Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer i samarbejde med ICROFS – Aarhus Universitet og Biodynamisk forening.