Katalog giver 26 bud på velfærdsløft

Malkekvæg: Et nyt katalog fra ØL giver i kort form bud på indsatser, der ligger ud over de gængse tiltag for dyrevelfærd og økologireglernes krav. Kataloget er tænkt til inspiration, for alle, der vil give økologien et løft.

Se kataloget

Hvad gør man, når økologireglerne er implementeret, køerne er kommet på græs, kalvene får mælk i tre måneder, og det hele spiller? Ja, nogle økologiske mælkeproducenter vælger at sætte barren for deres egen indsats endnu højere, og forsøger at skabe endnu bedre forhold for dyrene. Det kan være mere af det samme – mere mælk, mere plads, mere græs osv., men det kan også være indsatser på helt nye områder, der ikke er reguleret. Som når Svend Otto opdeler sine køer i hold for at skabe ro og mindre stress, eller når Willem og Jellemien bruger ekstra tid sammen med kalvene, så deres dyr bliver trygge ved kontakten med mennesker. Eller når Sten lader køerne passe kalvene i hele mælkefodringsperioden.

- Der er mange økologer, der gør en ekstra indsats for dyrevelfærden og finder praktiske løsninger, der fungerer i en travl hverdag. Kataloget er et forsøg på at opsamle og formidle ideerne fra landmand til landmand, fortæller kvægkonsulent Iben Alber Christiansen, Økologisk Landsforening, der er ophavskvinde til kataloget.

I alt 26 indsatser er beskrevet. En meget overordnet indsats, som Iben Christiansen vil anbefale alle at overveje, er at gøre status over, hvordan det egentlig står til med besætningens dyrevelfærd. Både ved at se kritisk på dyrene og deres omgivelser og ved at udnytte besætningsdata målrettet til at forbedre velfærden.

- Man kan selv gå dyregrupperne efter med et kritisk blik eller endnu bedre – invitere kolleger eller konsulent eller dyrlæge til at gennemgå forholdene, fordi man let bliver blind for egne svagheder. Det vigtige er, at velfærdsvurderingen foregår systematisk, så man bagefter kan handle på det, understreger Iben Christiansen.

Økologisk Landsforening har tidligere udgivet tre redskaber til velfærdsvurdering; Koliv 100, Kvieliv 100 og Kalveliv 100, hvor man kan læse mere om, hvad der gør et godt kvægliv.

Velfærdskataloget er udarbejdet af Økologisk Landsforening i projekt Dyrevelfærd i mælketanken