ØL kvitterer for L&F-opbakning til bruttoarealmodel

Lettere at skabe mere natur. I 2015 var bruttoarealmodellen et af Økologisk Landsforenings forslag i de danske forberedelser til en ny, fælles europæisk landbrugspolitik (CAP). En model, der erstatter de nuværende arealstøtteordninger på markblokniveau med en bruttoarealmodel, hvor bedriftens totale areal indgår uanset, om natur vokser ind over markskel. Danmark arbejder officielt med modellen i EU, og nu bakker Landbrug & Fødevarer også op.

- Der er rigtig mange landmænd, som gerne vil give naturen mere plads i og omkring deres marker. Både økologer og konventionelle. Men som støttereglerne er indrettet i dag, så får landmanden automatisk støttereduktion, hvis han eller hun for eksempel lader et vådt hjørne af en mark overgå til natur. Det skyldes en politik, hvor det kun er det aktive landbrugsareal, der er støtteberettiget, siger Sybille Kyed, der er landbrugspolitisk chef i Økologisk Landsforening og fortsætter:  

- Bruttoarealmodellen vil give helt nye muligheder for at tilgodese naturen, og det vil skabe klare forenklinger hos landmænd, deres konsulenter og i administrationen, siger Sybille Kyed.

Landbrug & Fødevarer bakker op

Miljø- og fødevareministeriet tog i marts i år modellen til sig og advokeret for den i EU under forberedelserne af den kommende fælles landbrugspolitik (CAP). I Landbrugsavisen forleden bakker formanden for Familielandbruget, Lone Andersen, op om modellen:

- Tænk hvis vi kan komme igennem med et forslag, der både sikrer en stor forenkling og øget biodiversitet. Det ville da være fantastisk, siger Lone Andersen til avisen.

Landbrug og Fødevarers primærbestyrelse har besluttet at bakke om Familielandbrugets indstilling til at arbejde videre med Bruttoarealmodellen.

- Det er en model, som har ligget Økologisk Landsforening på sinde i mere end 10 år. Vi er glade for ministeriets, Landbrug & Fødevarer og andre organisationers opbakning til modellen, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.