Meget lav MRSA-forekomst hos øko-svinebedrifterne

Mens 70 - 80 procent af de konventionelle svinebedrifter har MRSA, så er andelen kun seks procent hos de økologiske svinebedrifter. Det viser Fødevarestyrelsens screening fra efteråret 2015. Tallene viser, at det sunde, naturlige liv med masser af plads og frisk luft er en effektiv strategi – også for at undgå antibiotikaresistens, siger øko-svineproducenternes formand, Randi Vinfeldt.

I efteråret screenede Fødevarestyrelsen 65 økologiske svinebedrifter (erhvervsbedrifter med mere end 30 dyr) for MRSA. Man fandt positive prøver hos fire af de 65 bedrifter svarende til seks procent. Til sammenligning findes MRSA hos 70 - 80 procent af de konventionelle svinebedrifter.

- Som økologer forebygger vi antibiotikaresistens hver dag. Grisene kommer ud under åben himmel, har god plads, er længere tid sammen med moderen, får grovfoder og har masser af beskæftigelses- og rodemateriale. Som et resultat af systemet har vi 20 gange lavere medicinforbrug til pattegrise, siger Randi Vinfeldt, der er formand for Svineudvalget i Økologisk Landsforening.

Når myndighederne alligevel finder MRSA-bakterier hos seks procent af de økologiske bedrifter, kan det ifølge formanden skyldes indkøb af avlsdyr fra konventionelle besætninger.

- Vi anser det for sandsynligt, at MRSA kan komme ind med avlsdyr udefra. Men den meget lave forekomst af MRSA kunne være en indikation på, at grisene renser sig for bakterien, når de kommer over i det økologiske system. For det er mere end seks procent af bedrifter, der løbende køber avlsdyr fra konventionelle besætninger, siger Randi Vinfeldt og understreger:

- Nu er det interessante at analysere, hvordan de fire bedrifter har fået bakterien, og endnu vigtigere, hvordan det økologiske system med plads, frisk luft, grovfoder og lavere medicinforbrug har en positiv effekt i forhold til at begrænse MRSA, siger Randi Vinfeldt.

Den økologiske svineproducent må indsætte ikke-økologiske, voksne hundyr i besætningen, såfremt disse endnu ikke har født. Dyr, der ikke er født økologisk, kan først slagtes som økologiske, når de har været i en økologisk besætning i min. 12 måneder. Derfor indkøbes der ikke konventionelle pattegrise. Ligeledes må der kun indsættes ikke-økologiske handyr, hvis dyret skal bruges til avl.

Rene linjer

Økologisk Landsforening ser økologisk svineproduktion som en løsning på MRSA-problematikken og opfordrer til, at omlægning til økologi bliver en del af den nationale MRSA-indsats. En større øko-omlægning kan også være med til at hjælpe MRSA-frie linjer fra jord til bord på vej.

- Indkøb af ikke økologiske avlsdyr er en smittevej. Vi arbejder for selvstændige, økologiske avlsprogrammer, så vi på sigt ikke er afhængig af at forny besætningens genetik ved at indkøbe konventionelle avlsdyr. Det kræver flere øko-svinebedrifter, og derfor glæder jeg mig over, at danskerne i stor stil efterspørger økologisk svinekød – så meget, at flere og flere svineproducenter i disse år slipper grisene fri og lægger om til økologi, siger Randi Vinfeldt.