I er med til at bestemme udviklingen

Udviklingen af økologi står ikke stille, og debatten om et nyt Ø-mærke er i fuld gang. Det bedste resultat opnår vi ved at lytte - derfor er involvering vigtig. Alles visdom, forslag og holdninger skal med, når vi rundt om i landet debatterer den økologiske fremtid.

Hvordan kan vi sammen udvikle økologien? Det ønsker vi hos Økologisk Landsforening at finde ud af - med hjælp fra alle, som gerne vil bidrage til diskussionen med holdninger, forslag og viden.

Vi vil debattere, hvordan vi sammen kan løfte økologi. Er det med nye klima- og bæredygtighedsredskaber? Er foreningen på rette spor med sit udspil, hvor udviklingen fremmes via bl.a. brancheaftaler, gårdudviklingsplaner og gårdudviklingssamarbejde? Og kan en ny mærkning synliggøre denne merværdi over for forbrugerne og samtidig skabe udvikling på gårdene og i fødevaresystemet? ALT er til drøftelse. Du er med til at bestemme retningen.

Læs også formand Per Kølsters tanker om et nyt Ø-mærke

For tiden præsenterer foreningen sit udspil til fremtidens platform for udviklingen af økologi - en udvikling der grundlæggende er baseret på 'bottom up'; altså med en høj grad af brugerinvolvering.

Fremadrettet, når vi udvikler videre på økologien, ønsker vi - frem for ens regler på alle nye områder - at de økologiske landmænd får en større frihed til at udvikle økologi på egen gård ud fra fælles mål og inspiration fra gårudviklingsgrupper og evt. bæredygtighedstjek.

Dertil kommer foreningens udspil til, at dette bredere løft på økologernes indsats for bæredygtighed, inden for områder som klima, socialt ansvar, natur, dyrevelfærd m.m., kan synliggøres på markedet med en frivillig supplerende mærkning til alles elskede Ø-mærke.

Udviklingsprocessen skal ske i det åbne rum, og heldigvis har engagementet vist sig at være stort. Der er løbende rig mulighed for at bidrage med holdninger, viden og forslag, når foreningen afholder en række møder rundt om i landet i løbet af året.

Se her materialet fra tidligere afholdte møder

Tidsplan:

  • Januar-februar: 10 regionale møder med deltagelse af landmænd, forbrugere, virksomheder og madprofessionelle, seks møder med alle økologiske brancheudvalg, deltagelse i tre årsmøder på hhv. Gefion, AgriNord og Centroadvice, to stormøder med de økologiske virksomheder, møder med forbruger-, landbrugs- og miljøorganisationer.
  • 10.-11. marts: Generalforsamling i Økologisk Landsforening. Præsentation af "Hvad har vi hørt?" og flere elementer bliver debatteret.
  • Forår: Tilpasning og videreudvikling af udspillet på baggrund af den brede involvering.
  • 2. halvår 2017: Nye runder med drøftelse, debat og fælles udvikling på lokalmøder med udvalg og samarbejdspartnere.
  • Marts 2018: Fremlæggelse og beslutning på Generalforsamlingen. Igangsættelse af samtlige tiltag.