Er gift giftig?

På Det Økologisk Råds høring om anvendelsen af sprøjtegift i Danmark fik landbruget mulighed for at sole sig i den kendsgerning, at det danske landbrug bruger mindre sprøjtegift end deres kollegaer i vores nabolande. Kun én paneldeltager turde adresserede de problemer spredningen af gift på marker giver for vores sundhed.

Sprøjtegifts effekt på miljøet og menneskers og dyr helbred var til debat på Det Økologiske Råds høring. Der var dog ikke udbredt opbakningen på høringen til, at gift er giftigt. Foto: Lars Havn Eriksen/Scanpix

 

Det var den kortsigtede fokus på rentabiliteten i landbruget, der gik af med sejren på Det Økologiske Råds høring i København om anvendelsen af sprøjtegifte. Problemet blev belyst fra flere sider: to forskere, en sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, DØR, to kontorchefer fra Miljø- og fødevareministeriet og en rådgiver fra Seges.

Den første forsker, Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen gjorde det klart, at litteraturstudie på litteraturstudie har dokumenteret, at det er sundhedsskadeligt for mennesker at blive eksponeret for sprøjtegift. Giften kan måles i vores kroppe, i vores urin og i fostervand, og anbefalingen fra forskeren var klar:

- Spis økologiske fødevarer, de er både sundere og skåner dig for at blive forurenet med sprøjtegift. Hvis du er gravid, bør du helt sikkert spise økologisk. Det skylder du hensynet til dit ufødte barn, sagde Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen.

Kært barn

Under vejs gennem indlæggene var der rig mulighed for at notere sig, at der absolut ikke var enighed om, hvad man egentlig skal kalde den, gift konventionelle landmænd spreder på markerne. Der var flere alternative forslag i spil – først og fremmest ’pesticider’ som blev underopdelt i herbicider, fungicider og insekticider. Én oplægsholder var særlig omhyggelig med sit ordvalg og brugte den generelle betegnelse: planteværn, som derefter blev underopdelt i: planteværn, svampeværn og insektværn!

 

Læs hele artiklen fra høringen i Økologi & Erhverv nr. 582

Det er tilladt at citere denne artikel med kildehenvisning til Økologi & Erhverv.