Kyllingemødre forbedrer velfærden og sparer på energien

Kunstige kyllingemødre efterligner naturlig adfærd, reducerer fjerpilning, kannibalisme og frygtsomhed blandt kyllingerne, selv efter kyllingemødrene er fjernet igen. Der kan også spares på energien, da rumtemperaturen sænkes

De kunstige kyllingemødre er praktisk talt bare nogle opvarmede plader, der hænger rundt om i stalden, hvor kyllingerne kan kravle ind under, når de har brug for varme. Fidusen ligger så i, at rumtemperaturen i stalden sænkes, mens der er varmt under kyllingemødrene, sådan at kyllingerne kan termoregulere ligesom i naturen. Foto: Anja Brinck Riber.

 

Fra naturens side vil en kylling kravle ind under sin mor for at holde varmen og for at hvile. Når den har fået varmen, smutter den ud igen for at lede efter føde og vand. Denne naturlige adfærd kommer ikke til udtryk i den traditionelle kyllingeproduktion. Kyllingerne er meget sårbare de første par døgn og kræver ekstra varme, så hele stalden er typisk varmet op til 34 grader de første fire levedøgn - hvilket også er en meget energikrævende løsning.

- Kyllinger er ekstremt dygtige til at termoregulere deres krop, og i 80 procent af tilfældene vil kyllingerne selv bevæge sig væk fra moderen, når de har fået varmen - ved de sidste 20 procent sker det ved, at hønen rejser sig, forklarer Anja Brinch Riber, der er forsker i adfærdsbiologi ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

Gode erfaringer

Hun har de seneste tre år arbejdet på projektet Grøn vækst ved opdræt af levekyllinger med brug af kunstige kyllingemødre, og i starten af februar blev der holdt et informationsmøde om fjerkrævelfærd og effekten af kunstige kyllingemødre hos staldinventarfirmaet Jyden Bur A/S i Vemb, arrangeret i samarbejde med Seges. Fokus i projektet var, ud over at skabe øget dyrevelfærd, at spare på energien. Den engelske fjerkræproducent Rachel Rivers var inviteret til at dele ud af sine gode erfaringer med kunstige kyllingemødre, eller dark brooders, som de kaldes på engelsk, på sin økologiske gård i den sydvestlige del af England.

Lavere rumtemperatur

De kunstige kyllingemødre er praktisk talt bare nogle opvarmede plader, der hænger rundt om i stalden, hvor kyllingerne kan kravle ind under, når de har brug for varme. Fidusen ligger så i, at rumtemperaturen i stalden sænkes, mens der er varmt under kyllingemødrene, sådan at kyllingerne kan termoregulere ligesom i naturen.

- I virkeligheden benytter vi samme strategi, som man gjorde i helt gamle dage ved opdræt af kyllinger, fortæller Niels Finn Johansen, fjerkrækonsulent ved Seges Økologi, som også har bidraget til projektet. Rumtemperaturen i stalden blev i forsøget sænket til 22 grader, og temperaturen under de kunstige kyllingemødre startede ved 34 grader og blev gradvist sænket.

Ingen ulemper

Forsøget, der blev udført på Forskningscenter Foulum, Aarhus Universitet, viste en reduktion i fjerpilning, kannibalisme og dødelighed, samt at dyrene var mindre frygtsomme og mere rolige i forhold til en kontrolgruppe, der ikke havde kyllingemødre.

- Der var ikke nogen forskel på væksten af kyllingerne med kyllingemødre og kyllingerne i kontrolgruppen, og generelt fandt vi ikke nogle ulemper ved kyllingemødrene. Det mest interessante var, at forskellen på resultaterne fortsatte, efter kyllingemødrene var fjernet efter fem uger, fortæller Anja Brinch Riber.

 

Læs mere om kunstige kyllingemødre i Økologi og Erhverv nr. 583.

Det er tilladt at citere denne artikel med kildehenvisning til Økologi & Erhverv.