Frugtbar sandkasse

Jorden omkring Brande er kendt for at være sandet, og de 34 ha, Karl Henning Mikkelsen overtog i midten af 90’erne, var ingen undtagelse. I dag er jorden frugtbar, og grøntsagerne trives i gartneriet Højbo.
Rotationsafgræsning, kompost og reduceret jordbearbejdning sikrer hver sæson Karl Henning Mikkelsen flotte afgrøder.

Godt økologisk håndværk - Øget jordfrugtbarhed og klimatænkning

Jordens evne til at binde kulstof og opbygge humus er afgørende for den økologiske produktions succes. En robust jord udpines ikke, og næringsstofferne er tilgængelige for planterne, når jorden er fuld af liv. Sædskifte, (græs)markpleje, kompost og livgivende præparater har forvandlet Karl Henning Mikkelsens sandede jord til frugtbare marker.

 

Med en baggrund som ingeniør var Karl Henning Mikkelsen ikke fagligt klædt på til opgaven, da han for 20 år siden købte gården Højbo ved Brande med et jordtilliggende på 34 ha, hvor han var fast besluttet på, at han ville dyrke grøntsager.

- Jeg startede som økologisk landmand i 1997, men jeg havde ikke adgang til vanding, så mine grøntsager blev ikke nogen succes, fortæller Karl Henning Mikkelsen og tilføjer:

- Konsulenterne syntes, jeg skulle glemme alt om at realisere min drøm; men i stedet skruede jeg ned for ambitionerne og prøvede mig frem.

I dag dyrker Karl Henning Mikkelsen sine grøntsager - stadig uden vanding -  men til gengæld med stor succes.

Taget ved lære

Skridt for skridt har Karl Henning Mikkelsen prøvet sig frem, og undervejs har han ladet sig inspirere af især biodynamiske landmænd, der viste sig at være dygtige til at forvandle sten og sand til frugtbare marker.

- Jeg fandt jo ret hurtigt ud af, at en havremark ikke behøvede gylle, hvis den blev sået i en nedpløjet kløvergræsmark. Og det gav mig mod til at afprøve flere ting, fortæller Karl Henning Mikkelsen.

I 2006 begyndte han med det biodynamiske og demetergodkendelse af de første marker.

- Det gik lidt trægt med at sælge mine økologiske gulerødder. Havde de været biodynamiske, var der kunder. Så jeg besluttede at blive biodynamiker, omend med store overvejelser omkring gødning, hvor jeg nu ikke længere kunne importere gylle fra den nærliggende konventionelle mælkeproducent, fortæller Karl Henning Mikkelsen.

For at lære faget besøgte Karl Henning Mikkelsen Maria Thuns gård i Tyskland.

- Det var en øjenåbner at se hendes tilgang til at dyrke jorden. Og jeg tænkte, at når hun kunne dyrke grøntsager på en klippeskrænt, så kunne jeg også i sandjorden hjemme i Brande, fortæller Karl Henning Mikkelsen. Han fortsætter:

- Jeg besøgte flere andre større biodynamiske gårde, og filosofien på disse gårde var, at det er vores ansvar som landmænd at producerer de bedste råvarer til vores kunder. Og at kvaliteten af råvarerne har betydning for vores sundhed, når vi spiser dem. Det gav rigtig god mening for mig - og vores ansvar stopper ikke ved forbrugerne. Det omfatter også jorden, vi som landmænd administrerer.

I Australien har Karl Henning Mikkelsen besøgt Alex Podolinski, der har været drivkraften bag omlægningen af over en halv million ha i Australien. Det er farme med flere hundrede ha vanskelig stiv jord.

- Også i denne skala kan de ved hjælp af biodynamiske metoder dyrke landbrug og frugtplantager med enestående høj kvalitet. Og det kan mærkes og ses, at jorden bliver drevet med hjertet.

Et åbent sind

Det glæder Karl Henning Mikkelsen, at flere og flere økologer i dag arbejder med rotationsafgræsning, kompost og reduceret jordbearbejdning. Metoder, han selv har stor succes med, og som hver sæson sikrer ham flotte afgrøder i en jord, konsulenterne for længst havde opgivet.

- Jeg har fulgt min intuition og lyttet til naturen, konstaterer Karl Henning Mikkelsen.

Det åbne sind har givet ham modet til at tage ved lære af indsigtsfulde mennesker, han har opsøgt, og til at afprøve nye dyrkningsmetoder.

- Mit mål er en jord i 100 pct. balance, hvor ukrudtstrykket minimeres, og hvor muldlaget er ensartet - om det er på sandbanken eller i de lavereliggende områder med mårjord. Jeg tilstræber pløjefri dyrkning til gavn for humuslaget og mikrolivet i jorden, siger Karl Henning Mikkelsen. Udover en sundere jord ses og mærkes resultatet ved høst af afgrøder med blandt andet mere smag og duft samt bedre holdbarhed.

Levende jord

Maria Thuns Såkalender er et vigtigt arbejdsredskab på Højbo.

- Ved at lytte til jorden får jeg en oplevelse af, at jeg spiller sammen med noget, der er større end mig selv. Jorden er jo levende, og som alt andet levende påvirkes den af kræfterne i universet og energien i solsystemet. Disse kræfter samarbejder jeg med intuitivt, ligesom jeg er bevidst om min egen tilgang til jorden, planterne og dyrene. Glæde, taknemmelighed og en vis ydmyghed er et godt udgangspunkt for et sådant samarbejde. Og det er en rigtig god fornemmelse, når mere og mere forskning dokumenterer, at det, vi gør, rent faktisk er det, der skal til for at skabe en levende jord og sunde stærke planter, siger Karl Henning Mikkelsen og tilføjer:

- Jeg havde ikke meget indsigt da jeg startede, men den er udvidet i arbejdet med jorden, og jeg kan kun opfordre til at andre følger denne vej, hvis man mærker en kalden eller blot savner mere dybde og dimension i det at arbejde med jorden og naturen. Eller om man blot ønsker at benytte dyrkningsmetoder, der er til absolut gavn for miljø og mennesker.

Husk at oplyse, at Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.