Nærvær og samarbejde

Det lille landbrug Bakkedalen eksisterer i kraft af sit tætte samarbejde med kunderne, som ud over at aftage afgrøderne fra markerne også kommer og giver en hånd med, når der skal sås, luges og høstes. Andre kommer via gården videre i (arbejds)livet efter for eksempel sygdom.
Bakkedalen: Her er dørene åbne, og alle glider ind i familiens hverdagsliv.

 

Godt økologisk håndværk - Socialt engagement

Der er mange måder at udvise socialt engagement; men fælles for alle er, at det sociale engagement på denne ene eller anden måde giver gården mulighed for at give et ekstra bidrag til samfundet. De sunde, økologiske produkter fra gården er en basisydelse; men tager man derudover ansvar over for sine medborgere i lokalsamfundet, så er det et engagement ud over det forventelige.På Bakkedalen er dørene åbne, og alle glider ind i familiens hverdagsliv, nogle gengælder gæstfriheden med arbejde, andre regenererer efter sygdom.

 

I det sydvestlige hjørne af Fyn lige inden Fyn bliver til det Fynske Øhav, ligger halvøen Horneland, et smukt, kuperet landskab, hvor moderne markredskaber ikke kan gøre megen gavn. Og midt mellem de smukkeste bakker putter gården Bakkedalen sig. På gården bor Per Uglebjerg og Birgit Madsen. De købte gården i 1983. Med i købet fik de 6 tdl. skov/enge og 14 tdl. dyrket jord. Siden er der kommet høns og køer til.

- Vi har dyrket jorden biodynamisk lige siden, fortæller Per Uglebjerg.

Det meste af arbejdet på gården foregår som på et landbrug i 70’erne - det vil sige en hel del håndarbejde.

-  For eksempel er det manuelt arbejde at radrense og grave rodfrugter op her på gården, siger Per Uglebjerg, og Birgit Madsen kommenterer med et smil:

- Det er hårdt arbejde; men så må man jo tage en pause, når man ikke kan mere.

Men Per Uglebjerg er alvorlig:

- Ligesom økologerne, der ønsker at løfte den økologiske produktion med et ’økologi-plus’-mærke, drømmer jeg om et ’Demeter by hand’-mærke, som kan bane vej for mere håndværk og flere biodynamiske landmænd. I dag er der næsten ikke en mellemting mellem et havebrug og industriproduktionen i den biodynamiske produktion.

Kulturbærere

Den dag, Økologi & Erhverv besøger Bakkedalen, er der hektisk aktivitet på gården. Medlemmer af gårdens støtteforening er i fuld gange med at bygge en ekstra etage på en tilbygning til gårdens stuehus. Når byggeriet er færdigt, er der en mødesal for foreningen i den nye etage.

- Støtteforeningen blev etableret i 1995. Da der var flest medlemmer, var der 80. I dag er der 50, siger Birgit Madsen. Per Uglebjerg tilføjer:

- Det startede med, at vi ofte traf folk i nærområdet, som gerne ville købe vores grøntsager, men som syntes, at biodynamiske grøntsager var for dyre. Så lavede vi en aftale med dem om, at hvis de hjalp os med at dyrke afgrøderne, gav vi 25 pct. rabat på de grøntsager, de købte - og sådan fungerer det mere eller mindre stadigvæk.

Støtteforeningen forsøger at tage en lille del af byrden ved at samle flest mulige personer omkring Bakkedalen og ellers udtænke muligheder for at realisere Bakkedalens filosofi i praksis.

Rundt om bordet er Christian Connie kommet til. Christian Connie er pianist og sommelier med speciale i biodynamiske, franske vine. Han har tidligere arbejdet frivilligt på Bakkedalen, men er nu vendt tilbage som logerende for at fordybe sig i sin musik - samtidig med at han stadig arbejder som sommelier tre dage om ugen i København.

- Når man besøger Per og Birgit, besøger man ikke bare et landbrug. De er en institution inden for det biodynamiske landbrug, og de er kulturbærere for en kultur, der rækker langt ud over dette sted. Og folk kommer her, fordi de hér både kan få og give, fortæller Christian Connie, der som alle andre af gårdens gæster er gledet ind i familien. Han tilføjer:

- Her mødes man med stor tillid. Per og Birgit er erfarne menneskekendere, og de har evnen til at møde folk, som de er. Jeg tror, at alle, der kommer her, har den samme indre oplevelse af stedet, selvom vi alle er meget forskellige.

Langt ude

Geografisk ligger Bakkedalen langt ude. Til gengæld har gårdens ejere placeret sig og deres jord midt i livet med ønsket om at etablere et levende landbrug i samspil med gårdens lokalområde. Et hurtigt kig i listen over støtteforeningens medlemmer viser, at for en gård som Bakkedalen er et lokalområde et vidt begreb. Ud over et medlem fra Horne er der medlemmer fra Viborg, Ans, Børkop, Millinge og København.

- Vi vil gerne have folk til gården, og vi er meget imponerede af hvor mange, der finder herud. Nogle kommer for at hjælpe i markerne. Andre kommer, fordi vi også tilbyder et forløb, hvis man efter for eksempel sygdom skal tilbage til arbejdsmarkedet. Og så kommer børnene fra børnehaver fra nær og fjern to gange om året og ser, hvordan man såede og høstede i gamle dage, mens de synger forårs- og høstsange. På denne måde lærer børnene tidligt, hvordan en landmand arbejder, siger Birgit Madsen.

Selv arbejder hun som pædagog i en steinerbørnehave for at supplere familiens indtægt, og hun lægger ikke skjul på, at hjælpen fra Støtteforeningen, praktikanterne og wwoof’erne er vigtige for gården.

- Selvfølgelig har vi brug for dem, ikke mindst socialt, men det er gensidigt. Vores gæster får dækket et behov, samtidig med at de udfylder en rolle.

Husk at oplyse, at Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.