Én skal gå forrest

Sølager Værksteder i Halsnæs Kommune tilbyder uddannelse og arbejde til mennesker, der står uden for det etablerede arbejdsmarked. Økologisk gartneri og dyrehold er to af stedets tilbud.
Sølager Værksteder: En social institution, hvor øko-landbruget skaber arbejdstilbud.


 

Godt økologisk håndværk - Socialt engagement

Sølager Værksteder er en social institution, hvor det økologiske landbrug aktivt inddrages i at skabe arbejdstilbud til mennesker, der af forskellige grunde ikke kan finde plads på arbejdsmarkedet. På denne måde er værkstederne anderledes end de andre kandidater i denne kategori, hvor det økologiske landbrug har åbnet dørene og påtaget sig et socialt ansvar. Rammerne er forskellige; men formålet er det samme: at udnytte mulighederne i det økologiske landbrug til at give udsatte medborgere meningsfuld beskæftigelse.

 

Ved første øjekast ser vagtskemaet imponerende ud. Mindst tyve medarbejdere er noteret med fornavn på listen; men ved nærmere eftersyn viser det sig, at nok er der mange, men mødetiderne er fleksible, og langt fra alle er på arbejde hver dag. Stedet er personalestuen i tilknytning til Sølager Værksteders landbrug. Der er kaffe på kanden, og her er lunt og hyggeligt efter en rundvisning i det kolde vejr udenfor.

Jens Mølgaard Drejer er tovholder på værkstedernes landbrug og den, der sørger for at alle - uanset om de er stu-elever, egu-elever, praktikanter fra jobcentret eller udviklingshæmmede - har en beskæftigelse i landbruget.

- Her kræver det, at man går forrest og selv laver det hårde arbejde, så de andre kan lære, hvordan det skal udføres, siger Jens Drejer, der er uddannet landmand og agrarøkonom.

Lokalt samarbejde

De daglige opgaver for medarbejderne omfatter fodring og pleje af dyrene i landbruget. De suppleres med forskellige opgaver, som årstiderne byder på: Om foråret bearbejdes og tilsås markerne, køerne kælver, og der lægges kartofler. Om sommeren holdes afgrøderne fri for ukrudt, der laves hø og grovfoder til dyrene. Senere høstes korn og halm, som køres hjem i laden. Om efteråret tager medarbejderne kartofler op og gør klar til vinteren. I løbet af vinteren muges kostalden, og der køres møg ud på markerne.

Ud over de praktiske gøremål i landbruget er medarbejderne også involveret i en række samarbejder i lokalsamfundet.

Jens Drejer er godt tilfreds med de muligheder, arbejdet giver for at afprøve de mange idéer, han udtænker.

- Vi vil meget gerne være åbne over for lokalsamfundet, derfor bruger vi også en del tid på samarbejder med andre landbrugere i kommunen. Det er for eksempel resulteret i samarbejdet Spisekammer Halsnæs og i Torup Marked samt høst- og julemarkeder, forklarer Jens Drejer.

Skaber arbejdspladser

Halsnæs Kommune tilskynder værkstederne i Sølager til at samarbejde, men - understreger Jens Drejer - det er ikke kun for kommunens skyld, at han personligt investerer både arbejdstid og fritid i aktiviteterne.

- Det er oplagt for et sted som Sølager Værkstederne er være med til at understøtte den lokale fødevareproduktion i vores kommune. Og så håber vi selvfølgelig, at øget aktivitet på de forskellige gårde i kommunen også kan betyde, at der opstår et behov for den arbejdskraft, vi uddanner her på værkstederne, siger Jens Drejer.

Skolehaver 

I løbet af det kommende forår rykker 16 klasser fra Enghave Skolen i Frederiksværk en del af deres undervisning til Sølager Værkstederne, hvor hver klasse får tre haver, som de skal tilså, passe og høste hen over sommeren.

- Det glæder vi os til. Skoleeleverne vil bringe endnu mere liv ind på Sølager Værksteder, og samtidig vil vores ansatte og elever få opgaver i relation til skolehaverne, så vi har endnu flere meningsfulde arbejdsopgaver til vore medarbejdere, siger Jens Drejer.

Heste, grise, køer og får

Sølagers Landbrug drives økologisk. På 38 ha dyrkes foder til dyreholdet, og landbruget er stort set selvforsynende.

Landbruget har 15 Hereford ammekvæg med opdræt, søer med smågrise og produktion af slagtesvin, seks heste, får, geder og forskellige andre smådyr.

Både gartneriet og landbruget sælger kød og grønt til lokalsamfundet.

Stolte medarbejdere

Mads, Henrik og Chris var hurtige til at slå følge, da Jens Drejer viste rundt på gården. 

Henrik er dækket af hvidt støv. Han var ved at blande foder til slagtesvinene, der går på stald ved siden af hestene. Inde i kostalden har herefordkøerne søgt ly for den bidende kulde, men en spand kartofler lokker flokken ud på marken.

De drægtige søer går på en anden mark. Langs vejen er hegnet væltet, hvilket undrer og giver anledning til mange spørgsmål - og til at hegnet til sidst rejses igen. En medarbejder har sat sig for at køre én af stedets traktorer, men traktoren er ikke just samarbejdsvillig. Så Jens Drejer beder Chris køre traktoren på plads. Det gør han med stolthed, glæde og stor snilde.

Vi kommer forbi det lune drivhus, hvor en brændeovn holder kulden væk, og arealet, hvor eleverne fra Enghave Skolen snart skal i gang med at dyrke økologiske grøntsager. Rundvisningen slutter i den lille gårdbutik, hvor man kan købe gårdens grøntsager, og i det trange rum er Mads ved at revne af stolthed over de flotte grøntsager, som er lagt frem i kasserne:

- Har du set, vi har røde kartofler, siger han, lige inden vi går ind til kaffen, der venter på kanden.

Husk at fortælle at Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel