Dyrevelfærd betaler sig

Fem konkrete tiltag, som forbedrer dyrevelfærden på Hestbjerg Økologi, har sikret virksomheden en kontrakt med Coop, der honorerer indsatsen.
Fem konkrete tiltag, som forbedrer dyrevelfærden på Hestbjerg Økologi, har sikret virksomheden en kontrakt med Coop.

Godt økologisk håndværk - Ekstraordinær dyrevelfærd

”Poppelgris fra Hestbjerg

Smag forskellen. Poppelgris koteletter har smag og struktur, der giver et saftigt og lækkert måltid. Hos Hestbjerg går grisene frit på masser af plads i poplernes skygge. Det gode dyreliv gør forskellen.”

Ovenstående tekst kan læses på forsiden af emballagen, når man køber for eksempel økologiske ’Poppelgris fra Hestbjerg’-koteletter i én af Coops butikker. På bagsiden uddybes fortællingen om de vestjyske grise, der tilbringer de første 10 leveuger på marker med skov.

- Markedet for salg af økologisk kød udvikler sig hele tiden, og for ti år siden var det ikke sikkert, at vi kunne sælge vores kød, som vi gør nu, siger Marianne Fløe Hestbjerg, der har ansvaret for kommunikation og HR i Hestbjerg Økologi.

Hendes mand, Bertel Hestbjerg, overtog gården St. Hestbjerg i 1995 efter sin far. Han startede med at producere frilandsgrise, men i 2005 omlagde han produktionen til økologi.

Dynamisk proces

- Ideen med de tiltag, der skulle øge grisenes velfærd, handlede primært om en faglig udfordring og et samspil med forbrugerne, der skulle afklare, om markedet var klart til et sådant produkt. Sekundært har det selvfølgelig også været intentionen, at de ekstra produktionsomkostninger skulle dækkes ind via en højere afregningspris, siger Bertel Hestbjerg.

Han understreger, at man ikke skal forvente at få dækket merudgifterne i udviklingsfasen. Den er for egen regning.

- Mit udgangspunkt har været, at vores tiltag ikke må fordyre produktet med mere end højst 10 pct. Vi kan sagtens indføre tiltag, som løfter dyrevelfærden yderligere, men som jeg ser det, handler det om en dynamisk proces, hvor vi sammen med vores kunder (Coop) skal finde et niveau, der tilfredsstiller både grisene og forbrugerne, siger Bertel Hestbjerg.

Han forventer, at markedet for økologisk kød med ekstra dyrevelfærd vil fortsætte med at udvikle sig.

 - Om et par år kan vi udvide paletten af velfærdstiltag på vores gårde i takt med, at det bliver muligt at få dækket omkostningerne til investeringerne, siger Bertel Hestbjerg.

Nicheproduktion

Tidligere solgte Hestbjerg Økologi sin produktion gennem Friland a/s. I dag sker det gennem selskabet Organic Pork, som Hestbjerg Økologi er medejer af.

- Friland ønskede ikke at markedsføre vores produktion som et specialprodukt. De holdt fast i, at de kun leverer én kvalitet inden for den økologiske svinekødproduktion, fortæller Bertel Hestbjerg.

- Vi har en volumen i vores produktion, så vi kunne gå solo, men mindre producenter kan også være med, hvis de kan finde hinanden og etablere samarbejder omkring et fælles løft af deres produktion, siger Bertel Hestbjerg.

Han så gerne, at organisationer som for eksempel Økologisk Landsforening gik ind som fødselshjælpere i dette arbejde.

- Foreningen kunne se det som sin opgave at hjælpe de landmænd, der gør noget ekstra. For eksempel med at få synliggjort den ekstraordinære indsats, så den kan belønnes på prisen. Det bliver på gårdniveau, og uden at landmændene skal forholde sig til endnu et regelsæt, siger Bertel Hestbjerg.

Hestbjerg Økologi har selv løftet denne opgave og høster i dag frugterne af en stor indsats både i produktionen og omkring markedsføringen af virksomhedens produkter.

- I dag prioriterer vi at investere i højere velfærd. Alternativt kunne vi have øget produktionen inden for det økologiske regelsæt; men den dag, afregningsprisen for økologisk svinekød falder til et lavere leje, fordi produktionen er på vej op, da tror jeg, at vi med vores produkt bedre kan holde prisen, siger Bertel Hestbjerg.

Troværdighed

Den overordnede målsætning på Hestbjerg Økologi handler om stadig mere dyrevelfærd og en bæredygtig produktion.

- Troværdighed er vigtig, når man etablerer sig med et brand, der er baseret på høje målsætninger. Den historie, vi fortæller, skal være i overensstemmelse med virkeligheden. Vi fortæller derfor den reelle historie - og skjuler ikke, at vi også har udfordringer i vores produktion, siger Marianne Fløe Hestbjerg.

- Vi bruger blandt andet facebook og vores hjemmeside til at fortælle om arbejdet i virksomheden, og jeg kan se, at der hver eneste dag er nye, der kigger forbi vores side, siger Marianne Fløe Hestbjerg.

Én af de udfordringer, Bertel Hestbjerg er åben om, er pattegrisedødeligheden i produktionen, som han synes er for høj.

- Vi er som alle økologiske svineproducenter udfordret af, at avlsmaterialet er udviklet til den konventionelle produktion med et stort fokus på at få antallet af grise pr. kuld øget. I den økologiske produktion har vi svært ved at håndtere, at soen får flere grise, end hun har patter til at die, siger Bertel Hestbjerg, der vanen tro ikke sidder og venter på, at andre løser dette problem.

I samarbejde med en ung, nyetableret landmand arbejder Hestbjerg Økologi i øjeblikket på at starte et økologisk avlsarbejde.

- Målsætningen er, at vi om et par år kan udskifte vores nuværende genetik med søer, der på en række parametre er bedre tilpasset de rammer, som økologisk svineproduktion er underlagt. Det er et sats, for det handler jo ikke kun om at finde en egnet so. Kvaliteten af det færdige produkt – svinekødet – skal som minimum kunne matche det nuværende. Uanset at man kan være uenig i prioriteringen af avlsmålene i den konventionelle svineproduktion, har avlsarbejdet i dansk svineproduktion på en række områder – herunder lavt fedtindhold i kødet – været en succes, siger Bertel Hestbjerg.

 

Velfærd straffes

De arealer, der er beplantet på grisemarkerne, kan Hestbjerg Økologi ikke få grundbetaling fra EU til. Da der er tilplantet i alt 45 hektar, giver det en betydelig årlig reduktion i EU-betalingerne.

Hestbjerg Økologi

  • Hestbjerg Økologi producerer 40.000 grise baseret på 1.950 søer.
  • Halvdelen af grisene opfedes af Hestbjerg Økologi. Resten sælges til økologiske kollegaer.
  • Grisene afsættes gennem afsætningsselskabet Organic Pork, som Hestbjerg Økologi ejer 1/3 af. Selskabet sælger kødet fra Hestbjerg Økologi som henholdsvis Poppelgrise fra Hestbjerg (aftages af Coop) og Bertels Organic, som sælges til catering og food service.
  • Ud over Marianne og Bertel Hestbjerg er der ansat 26 medarbejdere i Hestbjerg Økologi. Medarbejderne er fra Danmark og Rumænien, og alle er ansat på danske overenskomster.

Dyrevelfærd på Hestbjerg Økologi:

På Hestbjerg Økologi arbejdes der ud fra mottoet: ”Hvis du genfødes som gris, vil du ønske, at du havner hos os i Hestbjerg Økologi.”

På toppen af det økologiske produktionsprincip har Hestbjerg Økologi etableret fem tiltag, der giver dyrene yderligere velfærd.

  • Drægtige søer har adgang til et bælte med popler og gran, og i vinterhalvåret kan de fouragere på et areal med jordskokker eller andre rodfrugter.
  • På faremarkerne er der plantet gran, popler, æbler, mirabelle, surbær og nøddebuske.
  • Grisene fravænnes først efter ti uger.
  • Slagtesvinene får to gange dagligt grovfoder, som er iblandet friske rodfrugter.
  • Slagtesvinene har adgang til en ’wellness’-afdeling hvor grisene har mulighed for at stimulere deres rodeadfærd. Gulvet i denne afdeling er dækket af afskrab fra lokale heder.

Det er tilladt at citere denne artikel med kildehenvisning til Økologi & Erhverv.