Godt håndværk!

Med årets dyst på den snarlige generalforsamling om at blive kåret som repræsentant for det bedste økologiske håndværk, ønsker vi at markere betydningen af at ville, at være nysgerrig, at ville lære og vise det gode eksempel. Jeg plejer at sige, at så længe jeg lærer, lever jeg!

Når man kan sit kram og lidt mere til, så er det vel rigtigt godt håndværk. I år skal vi igen kåre et udvalg af økologer, som går forrest med gode økologiske håndværk. Med god grund. Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke kigger andre over skulderen, nogen gange endda med stor beundring, fordi de har fundet på noget nyt, eller bare er sådan rigtigt dygtige til deres arbejde. Måske fordi de har fundet på noget, der sætter en ny norm for det gode håndværk. Måske fordi de har taget initiativ til at sætte handling bag ord og visioner, og skabt løsninger på områder, vi ellers ikke rigtigt er gået ind i.

Vi ved det. Alle kan blive bedre og bedre. Der findes ingen grænse for at blive dygtigere og for at indvinde nyt land for økologiens formåen. Med årets dyst på den snarlige generalforsamling om at blive kåret som repræsentant for det bedste økologiske håndværk, ønsker vi at markere betydningen af at ville, at være nysgerrig, at ville lære og vise det gode eksempel. Jeg plejer at sige, at så længe jeg lærer, lever jeg!

Der dystes i fire kategorier med tre nominerede i hver. I den første kategori, Økologi i balance, sættes fokus på recirkulering, anvendelse af alternative gødningskilder og på selvforsyning med foder. Kredsløbet er økologiens alfa og omega, ligesom fornemmelsen for jordens frugtbarhed.

I næste kategori kobles Øget jordfrugtbarhed med klimatænkning. Sjovt nok er det jo muligt at slå to fluer med et smæk ved både at fokusere på klimaet og jorden på én gang gennem opbygning af kulstof eller humus i jorden. Jo mere organisk stof i jorden, jo bedre evne til frigivelse af næringsstoffer. Og der holde hus med vandet gennem mindre erosion og i tilgift får man nemmere jordbearbejdning. Elementær økologi, som vi ikke kan fokusere nok på.

Og så er der kategorien Socialt engagement. Gården er og bliver mere end en produktion. Den er et socialt system, der ligesom jorden kan øge sin kapital og blive mere og mere værd. Gården er et lærested, et værested, et værksted og meget andet med mulighed for at skabe rammer for oplevelser, arbejde, læring, fællesskab og meget andet. Gjort rigtigt kan gården skabe langt større værdier, end de, der er målelige i en traditionel forstand, uden at dette overhoved behøver være i modsætning til en sund økonomi. Måske nærmest tværtimod.

Og som den sidste af de fire kategorier er der den Ekstraordinære dyrevelfærd. Igen, det er altid muligt at gå videre end reglernes minimumskrav. Hvad er mere interessant end at skabe den selvsundhed, som for eksempel også giver dyrene en længere levetid. Her går respekten for dyrenes adfærd og velfærd hånd i hånd med den robusthed, som i sidste ende også kan give en bedre økonomi.

Det gælder alle fire kategorier, at der er en mulighed for, at økologi og økonomi kan gå hånd i hånd. Der er tale om alt fra justeringer til radikalt nye måder at udøve godt håndværk på. Fra for eksempel 95 til 100 pct. øko-fodring. Det lyder måske ikke af meget, men er den marginal, der skiller i konkurrencen. Men gjort rigtigt kvitterer hønsene, og med de rette relationer i kornpriser, er der også bedre økonomi. Et andet eksempel er den mindre kvægbesætning med synkroniseret kælvning, holistisk afgræsning, kalve hos ammekøer og malkning i marken i sommerhalvåret. Et system med potentialer, der både tilgodeser jorden, klimaet, velfærden, kredsløbet og meget andet godt, der gør det vanskeligt at placere i en af kategorierne. Og sådan giver de tolv nominerede hver deres eksempler til inspiration og forfølgelse.

Læs mere om dem, og mød dem på generalforsamlingen, og vær med til at stemme. For sådan er verden jo. Vi elsker vindere. Måske er du selv en af dem, selvom du måske arbejder i et køkken, privat eller professionelt eller i en virksomhed og løfter økologien til skyerne. Her har vi fokus på gårdenes og bøndernes håndværk, en anden gang kan vi sætte luppen på dem, der går forrest i virksomhederne. Eller i køkkenerne, som for resten har mulighed for at få medaljer i bronze, sølv og guld i form af spisemærket. Måske skal vi til at tænke denne ide videre og uddele medaljer til gårdene og virksomhederne?

Det kommer vi tilbage til også på generalforsamlingen. Et nyt mærke eller ej. Nu først til det gode håndværk. Kom og vær med!

Det er tilladt at citere denne artikel med kildehenvisning til Økologi & Erhverv.