Råvareværdi sættes fri

Indtil nu har Arlas økologiske mælkepris bestået af den konventionelle råvareværdi samt et økotillæg. Fra 1. marts 2017 bliver dette ændret.

- Det er dejligt, at prisen på økologisk mælk fremover adskilles fra prisen på den konventionelle mælk, så det fremover er kvaliteten og markedsprisen på den økologiske mælk, der danner grundlag for den pris, Arla betaler for vores mælk, siger mælkeproducent Finn Tang fra Års, der leverer sin økologiske mælk til Arla.

Ændringen træder i kraft 1. marts, men Finn Tang forventer ikke, at afregningsprisen reguleres hverken op eller ned som følge af ændringerne.

- Det økologiske tillæg har hidtil været baseret på den merværdi, den økologiske mælk kunne opnå på markedet. Mælkens råvareværdi er uændret, så jeg forventer ikke store ændringer i afregningen efter 1. marts, siger Finn Tang.

Motiverende

Kvalitetsfradrag og tillæg beregnes fortsat som en procentdel af råvareværdien. Med en højere råvareværdi er der derfor udsigt til, at både fradrag og tillæg bliver større for den enkelte mælkeproducent.

- Det er positivt og øger motivationen hos den enkelte landmand til at gøre noget ved for eksempel høje kimtal i mælken, siger Finn Tang.

Kæmpet længe

Ifølge Arla er en særlig råvareværdi for økomælk blevet diskuteret i det globale øko-udvalg som en måde at få en tydeligere kommunikation af Arlas økologiske mælkepris, da markedet for økologisk mælk er uafhængigt af det konventionelle marked.

- Vi har kæmpet længe for at få råvareprisen på økologisk mælk sat fri af råvareprisen på den konventionelle mælk, og jeg tror, dette er en optimal løsning, siger Finn Tang, der er formand for Mælkeudvalget i Økologisk Landsforening. Han tilføjer:

- Jeg håber, at adskillelsen af den konventionelle og den økologiske råvarepris kan bidrage til, at stemningen mellem de konventionelle og de økologiske Arla-leverandører bliver mere afslappet.

I Storbritannien og Sverige mangler Arla fortsat økologisk mælk; men i Danmark vokser den økologiske mælkemængde, og produktionen ventes at dække behovet de kommende år. Derfor vil Arla ikke aktivt rekruttere nye økologer i Danmark, men forretningen har fået mandat til at tage begrænsede mængder økologisk mælk ind. Det vil ske ud fra en individuel, strategisk vurdering - for eksempel ud fra geografi. 

Husk at fortælle at Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.