Roden til et højt udbytte

Afgrødernes rodudvikling har en stor indvirkning på høstudbyttet. Tidlig såning, de rette sorter samt et godt sædskifte er vigtige virkemidler, der kan forbedre rodvæksten.
Planters rødder er helt centrale, når jordens begrænsede ressourcer skal udnyttes optimalt. Det kan dog være svært at måle på rødderne, da de er skjult i jorden. Rodvæksten kan undersøges ved at fotografere rødderne gennem transparente rør, såkaldte minirhizotroner. De gennemsigtige rør sættes dybt ned i jorden, hvorigennem forskerne kan føre et kamera ned og filme rodvæksten, som den foregår i naturlige omgivelser. Foto Anna-Christa Bjerg.

- Effekter på skuddet kan ses og måles direkte, mens rødderne er skjult i jorden. Vi ved derfor meget mindre om, hvad der sker under jorden. Men der er et stort potentiale for at opnå et langt højere udbytte, hvis vi kan få endnu mere jord inddraget i rodzonen til opsamling af kvælstof og vand. Derfor skal vi øge effektiviteten i dybden, fortæller Kristian Thorup-Kristensen, professor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Ifølge Kristian Thorup-Kristensen er der flere ting, landmanden kan gøre for at fremme rodudviklingen.

- Vi ved fra praksis, at det går hårdt ud over udbyttet, hvis rodvæksten skades af dårlig jordstruktur, jordbårne sygdomme, nematoder eller for meget vand i jorden, og vi ved allerede meget om, hvordan vi kan løse de problemer, fortæller Kristian Thorup-Kristensen.

Men ifølge Kristian Thorup-Kristensen kan landmanden tage flere agronomiske metoder i brug for at forbedre rodvæksten.

Tidlig såning

- En god etablering af afgrøden er med til at sikre en god rodvækst og dermed et godt udbytte. Desuden har vi i forsøg vist, at tidlig såning har stor betydning for rodvæksten, hvor en tidlig såning giver klart dybere rodvækst og øget udbyttepotentiale. Forsøg har vist, at såning af hvede 5. september giver cirka 50 cm større roddybde end såning 10. oktober. Forskellen blev etableret allerede i efteråret og holdt helt frem til høst, fortæller Kristian Thorup-Kristensen.

Læs mere om tiltag der kan forbedre rodvæksten i Økologi & Erhverv nr. 604.

Husk at fortælle, at Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.