Stiller du op til bestyrelsen i Økologisk Landsforening?

10. marts er der generalforsamling i Økologisk Landsforening, og der er valg til seks bestyrelsesposter i foreningen. Alle personlige medlemmer eller erhvervsmedlemmer (landmandsmedlemmer, virksomhedsmedlemmer, professionelle køkkener, tilknyttet erhverv) er valgbare.

I Økologi & Erhverv nr. 605, der udkommer 24. februar, vil vi gerne præsentere kandidaterne inden generalforsamlingen.

Hvis du stiller op eller genopstiller til bestyrelsen og gerne vil med i præsentationen, sender du et digitalt foto i høj opløsning og en skriftlig præsentation (max 1.000 anslag inkl. mellemrum) til ib@okologi.dk senest fredag den 17. februar kl. 8.00.

 

På valg i 2017:

  • Per Kølster
  • Lis Roborg
  • Karsten Kjærgaard
  • Anya Hultberg
  • Arne Juel Jensen
  • Nelly Riegelsen

 

Suppleanter:

  • Anders Lund
  • Preben Lauridsen

 

Husk at oplyse, at Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.