29 møder – hvad blev der sagt?

I januar og februar har Økologisk Landsforening enten været vært for eller været oplægsholdere på møder, hvor foreningens udspil ’Udvikling af økologien - Så det kan mærkes’ er blevet drøftet. På generalforsamlingen 10. marts får foreningens medlemmer mulighed for at høre, hvad der er blevet sagt, og hvor økologien i Danmark nu er på vej hen.
ØL's udspil er blevet diskuteret på i alt 29 møder i løbet af januar og februar. Billedet er fra Halkær Kro, hvor mere end 70 deltagere bidrog til debatten. Foto: Joachim Plaetner Kjeldsen.

- Vores udspil til udvikling af økologien er blevet drøftet på 29 møder, og vi har mærket en meget stor lyst til at snakke om udvikling af økologien. Undervejs har der været mange bud på, hvor det er mest presserende at udvikle økologisk produktion; men der er især fire områder, der blev fremhævet på møderne: klimaet, biodiversitet, socialt ansvar og recirkulering/uafhængighed af konventionel inputs, siger Per Kølster, der er formand for Økologisk Landsforening, ØL, og én af de repræsentanter fra foreningen, som har rejst landet tyndt i årets to første måneder for at tage debatten med de økologiske landmænd, virksomheder, storkøkkener og forbrugere.

Bom stærkt Ø-mærke

- Undervejs er det igen og igen blevet sat spørgsmålstegn ved, om et nyt supplerende mærke vil underminere Ø-mærket. Dét er det sidste, vi ønsker at gøre. Vi har selv kæmpet for Ø-mærket i over 25 år, og det vil vi selvfølgelig fortsat gøre. Udfordringen er, at Ø-mærket er 100 pct. bundet til EU’s regelsæt, og det har vist sig stort set umuligt at skrive for eksempel krav om klima eller naturtiltag ind i EU’s regelsæt, siger Per Kølster og fortsætter:

- Det har været noget af en øjenåbner for mange, at EU lægger loft over, hvad vi kan med Ø-mærket. Og at EU’s standarder stort set ikke udvikler sig. Selv klimaområdet bliver ikke tilgodeset i EU’s økologi-forordning. Ø-mærket er bomstærkt, og vi er stolte af det, men det kan desværre ikke sikre det næste løft inden for den økologiske produktion. Selv om vi kunne ønske det sådan.

Kan det mærkes?

Overskriften for de ti offentlige møder om udspillet, som ØL selv har arrangeret, har været: ’Udvikling af økologien - Så det kan mærkes’.

- Meninger om et nyt ’+mærke’ er delte. På møderne har deltagerne givet udtryk for bekymring over, at et nyt mærke vil skabe forvirring hos forbrugerne; men samtidig er der en lyst til at synliggøre og kommunikere om den merværdi, der er, når vi løfter den økologiske produktion. Og den diskussion er vi slet ikke færdige med endnu, siger Per Kølster.

Fra starten har udspillet kredset om muligheden for at udvikle et nyt mærke, som kan supplere Ø-mærket; men undervejs i møderækken er der opstået nye forslag.

- Deltagerne har været meget kreative i snakken om mulig mærkning. Og med inspiration fra de regionale møder er der fremkommet et forslag om en form for diplom, der kan være en anerkendelse for det systematiske arbejde med at udvikle efter klare mål for bæredygtighed, som vi lægger op til med individuelle indsatser på den enkelte gård og gårdudviklingsgrupper suppleret med udbyggede brancheaftaler. Dermed er der tale om en platform for kommunikation om bæredygtighedsindsatsen, en idé vi arbejder videre med, siger Per Kølster.

Der er nok regler

Én ting har dog ligget fast gennem hele forløbet: Der er nok brug for en supplerende mærkning - men ikke for et supplerende regelsæt i sin traditionelle form. Og dette forslag har der overalt været stor opbakning til, for der er regler nok, siger Per Kølster. Han tilføjer:

- Vi har netop omorganiseret ØL’s sekretariat, så vi bedre kan bakke de lokale samarbejder op, som, vi ønsker, skal drive udviklingen af den økologiske produktion. Også dette punkt er blevet bakket op på møderne, for folk ønsker, at det næste økologi-løft sker med større frihed og meget mere samarbejde.

 

Husk at fortælle, at Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.