Egenkapitalen er næsten fordoblet

2016 blev endnu et godt økonomisk år for Økologisk Landsforening, som nu har en egenkapital på godt 3,1 mio. kr.

- ØL har været i smult vande sidste år. Dels er medlemsbidragene til foreningen steget. Dels havde foreningen gode sponsoraftaler i forbindelse med generalforsamlingen i 2016. Men derudover er porteføljen og styringen af ØL’s projekter forbedret, og NaturErhvervstyrelsen har ikke ændret reglerne for projekterne med tilbagevirkende kraft, hvilket tidligere har givet foreningen problemer, når udgifter, som oprindelig var godkendt og derfor også afholdt, med tilbagevirkende kraft blev afvist, siger Torben V. Lauridsen, sekretariatschef i Økologisk Landsforening, ØL.

Etableringen af ØkologiRådgivning Danmark har regnskabsteknisk også givet plusser i ØL’s regnskab, og sidst men ikke mindst nævner Torben V. Lauridsen foreningens forbedrede likviditet som en markant årsag til, at 2016 er faldet ud - ikke bare som forventet i budgettet men bedre.

- I 2015 betalte ØL 768.000 kr. i renter. Sidste år var renteudgiften reduceret til 81.000 kr.

Investerer i fond

Ønsket i ØL’s bestyrelse og ØL’s bankforbindelse, Merkur Andelskasse, er, at egenkapitalen på sigt skal vokse til 4-5 mio. kr.

- Jeg forventer, at foreningen når dette med regnskabet i 2018. Med en forbedret egenkapital følger bedre likviditet og dermed også mere frihed i foreningen til at handle. Samtidig bliver ØL mindre afhængig af projektmidlerne, og tilsammen giver dette ro i det daglige arbejde i foreningen, siger Torben V. Lauridsen.

Resultatet for 2016 beløber sig til 1,7 mio. kr.; men bestyrelsen har vedtaget, at 200.000 kr. skal investeres i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond. Egenkapitalen øges derfor med 1,5 mio. kr., hvilket er næsten en fordobling af egenkapitalen, som 31. december 2015 var på 1,6 mio. kr.

Lært lektien

De færreste, som deltog på ØL’s generalforsamling i 2015, har glemt de rystelser, der gik gennem foreningen, da regnskaberne viste et underskud på 1.450.000 kr., og egenkapitalen blev reduceret til 224.000 kr.

- Det, der skete i 2014, var et sammenfald af flere uheldige omstændigheder. Dels mistede ØL et stort beløb, fordi NaturErhvervstyrelsen ændrede de økonomiske rammer for projekterne med tilbagevirkende kraft. Dels resulterede fejl i landbrugsrådgivningen i store erstatninger til de landmænd, der blev ramt, og endelig var sekretariatet ekstraordinært ramt af længerevarende sygdom, siger Torben V. Lauridsen.

Han understreger, at foreningen i dag har lært af de dyrekøbte erfaringer fra 2014.

- NaturErhvervstyrelsen har ikke ret mange tilskudsordninger mere – udover de landmandsrettede, og i de projekter, som er i gang, sker der ikke ændringer. Rådgivningen er i dag en opgave, som varetages af ØkologiRådgivning Danmark, og kun i meget begrænset omfang i ØL. Risikoen for erstatningskrav er derfor minimeret. Og endelig kalkulerer ØL nu med, at de ansatte i sekretariatet faktisk kan blive ramt af sygdom. Der er derfor afsat penge i budgettet til at dække denne udgift, hvis det bliver nødvendigt, siger Torben V. Lauridsen.

Læs mere om ØL’s økonomi i Økologi & Erhverv nr. 606.

Husk at fortælle, at Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.