Et lille stykke New Zealand

På Salsbjerggaard praktiseres sæsonkælvning med stor succes. Gården har Danmarks højest ydende Jerseybesætning, og samtidig er besætningens økonomiske resultat et af de bedste i landet.
Ved sæsonkælvning er der skarpt fokus på de koncentrerede perioder fra kælvning til goldning, da det ikke foregår jævnt over hele året. Ifølge Søren Madsen er fordelen ved sæsonkælvning størst i de mindre besætninger. Foto: Søren Madsen.

- Sæsonkælvning og den plan, jeg har udviklet til det, er noget af det bedste, jeg har gjort for mig selv. Det fortalte Søren Madsen på Kvægkongressen i slutningen af februar. Han ejer gården Salsbjerggaard, der startede omlægning til økologi i maj 2016. Gården ligger i det sydvestlige Sjælland godt 10 km nord for Vordingborg.

Inspirationen til sæsonkælvning fik han efter et års praktikophold i New Zealand tilbage i 1993, hvor han oplevede malkebesætningernes enkle styreform, der var tilpasset årstiderne.

- Praktikopholdet var det, der satte mine tanker i gang. Jeg kom ned til et optimistisk erhverv med et meget effektivt system, fortalte Søren Madsen.

Sæsonkælvning er en enkel og struktureret styreform, hvor bestemte opgaver er fast fordelt hen over kalenderåret. På Salsbjerggaard insemineres køerne fast i september, og goldningen starter den 1. maj. Den 15. juni begynder kælvningen, og i sommermånederne har de over 20 kælvninger per dag.

- En af ulemperne ved sæsonkælvning er spidsbelastningen. Vi er altid en eller to ekstra i sommerperioden, og her har jeg ofte mange overarbejdstimer. I de perioder kræver det fokus, fokus og mere fokus, fortalte Søren Madsen og supplerede:

- Men vi har nogle effektive systemer, og der er rigtig mange fordele. Eksempelvis er alle køerne i samme fase, og vi kan derfor fodre alle køer med det samme foder. Opdelingen af opgaver hen over året giver os også et større overblik.

Læs mere om sæsonkælvning på Salsbjerggaard i Økologi & Erhverv nr. 606.

Husk at fortælle, at Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.