Det er sidste udkald for svovl til raps

Nu er det lige før, de økologiske vinterrapsmarker skal til at klare sig selv frem til høst.
Lilla nuancer i vinterrapsplantens blade og små deforme skulpe kan være tegn på svovlmangel. Foto: Jannie Bak Pedersen.

Økologikonsulenterne ved Seges har med stor fornøjelse fået set en del rapsmarker og talt med landmændene i nogle af deres mange faglige projekter. Ifølge konsulenterne er potentialet stort i rapsmarkerne i år, og derfor er det vigtigt, at der er fokus på særligt svovltilførslen for at give rapsplanterne det bedst mulige udgangspunkt til resten af vækstsæsonen.                    

Fokus på svovl

- For det første er rapsmarkerne generelt meget sunde. Planterne er kraftige, jordlopperne er langt de fleste steder ikke den store udfordring, og kamille, der er det mest problematiske ukrudt her i foråret, er ikke så dominerende som tidligere. Årsagen til det positive udgangspunkt her i foråret er naturligvis det øgede fokus på raps som en værdifuld afgrøde, kombineret med et langt og mildt efterår, der gav gode vilkår for rapsen, fortæller Sven Hermansen, specialkonsulent hos Seges Økologi, og fortsætter:

- Vi har også erfaret, at det ikke er alle steder, hvor tildeling af svovl indgår enten i gødningsplanerne eller i landmandens planer. Sidste frist for tilførsel af svovl er lige nu, og det er vores anbefaling, at alle rapsmarker tilføres 20-30 kg plantetilgængelig svovl i foråret. Det er mest oplagt at give det sammen med den øvrige gødning i form af vinasse, eller patentkali, hvis jordprøverne giver anledning til det. Et andet alternativ er naturgips, som findes på det danske marked under forskellige handelsnavne. Naturgips indeholder 15 pct. svovl, med en god og ret hurtig virkning. Rent svovl er en anden mulighed. Begge svovlprodukter kræver en konsulenterklæring.

Læs mere om svovlgødskning i raps i Økologi & Erhverv nr. 608.

Husk at fortælle, at Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.