Fermenteret foder giver sunde grise

Mælkesyrefermenteret proteinfoder kan nedsætte bakterie- og sygdomspresset i svinebesætninger og dermed nedbringe antibiotika og zinkforbruget.
Hos European Protein udvikler de proteinprodukter, der skal give svinene en bedre mavesundhed fra de aktive mælkesyrebakterier, den lave pH og den store mængde mælkesyre.

- Når vi fermenterer foderproteinet, produceres en række forskellige stoffer afhængigt af foderets sammensætning og fermenteringsmetoden. Vi har udviklet en fermenteringsmetode, der giver et proteinfoder med indholdsstoffer, der nedbryder de patogene bakterier i dyrenes tarme. Det giver en forbedret tarmsundhed hos dyrene, fortæller Jens Legarth, der driver virksomheden European Protein.

Som en af de første virksomheder i verden har de udviklet et tørret, mælkesyrefermenteret proteinfoder. Normalt bliver alle mikroorganismer nedbrudt i en tørrings- eller pelleteringsproces, men European Protein har udviklet en metode, hvor alle de sunde aktive mikroorganismer bibeholdes i det tørre foderprodukt. I deres tørrede, fermenterede proteinfoder af raps, soja og tang findes der fra 50 mio. mælkesyrebakterier og op efter pr. gram protein.

Udfasning af antibiotika

- Forsøg med vores fermenterede rapsprodukt har vist, at det kan nedbryde de gram-negative bakterier som E. Coli og Salmonella. Vi har nu også fundet ud af, at fermenteret tang kan slå de patogene gram-positive bakterier som stafylokokker ned. Vi kan derfor nå begge bakteriegrupper, og det kan være med til at reducere antibiotika- og zinkforbruget væsentligt, fortæller Jens Legarth.

Hos European Protein kører de i samarbejde med Dansk Supermarked, Tican og Tamaco A/S et projekt, der skal nedbringe antibiotikaforbruget i udvalgte svinestalde og dermed sikre forbrugerne kød uden brug af antibiotika og medicinsk zink.

- I samtlige de svinestalde, der er med i projektet, er over 90 pct. af grisene opdrættet uden antibiotika, og der anvendes ingen medicinsk zink. Det er opnået ved hjælp af fermenteret foder og godt management på gårdene, forklarer Jens Legarth.

Læs mere om effekten af fermenteret foder i Økologi & Erhverv nr. 608.

Husk at fortælle, at Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.