God komfort i sengebåsen

Sand i sengebåsene har mange fordele, men også flere ulemper. Som modsvar til sand i sengebåsene har Jyden udviklet en moderne sengemåtte, der skal sikre sunde køer.
Som modsvar til sand i sengebåsene har Jyden udviklet en moderne sengemåtte. Måtten er bygget op af en såkaldt unicup-måtte nederst + en 45 mm latex-måtte + en 8 mm tyk slidstærk topdug. Foto: Jyden.

De seneste år har sand i sengebåsene i stedet for strøelse eller sengemåtter vundet frem. Der er mange fordele ved at have sand i sengebåsene, men sand giver også en række udfordringer for landmændene. Derfor er der stadig mange landmænd, der bruger måtter i sengebåsene. Til disse landmænd har det vestjyske firma Jyden udviklet en moderne sengemåtte, der skal sikre komforten for køerne.

- Der er ingen tvivl om, at sand som liggeunderlag i sengebåse er fantastisk godt set med koens øjne. Det er et stort fremskridt, at diskussionen om sand i sengebåse de senere år har sat fokus på, hvor vigtig ko-komforten er for både mælkeydelse, dyrevelfærd og koens sundhed, samt selvfølgelig landmandens økonomi. Med god grund bliver sand i sengebåsene fremhævet som et stort fremskridt. Men sand er arbejdskrævende og bekosteligt med et enormt slid på grejet både i stald og udendørs gyllehåndtering. Det fortæller Bjarne Boysen, der er produkt- og udviklingschef hos virksomheden Jyden.

Moderne måtter

Til de bedrifter, hvor det ikke er muligt at have sand i sengebåsene, er det ifølge Bjarne Boysen vigtigt med en god kvalitetsmåtte.

- Hvis man vil have måtter, skal man ikke spare på tingene. Her kan det ikke nytte at gå på kompromis. Ko-komforten har ikke kun betydning for velfærden, men også for ydelsen, fortæller han.

Sammen med mælkeproducenten Tage Schmidt fra Filskov ved Grindsted har Jyden derfor udviklet en moderne sengemåtte, der skal sikre sunde køer og en høj ydelse. Måtten består af tre lag; en æggebakkelignende gummimåtte i bunden, 45 mm latexmåtte i midten og afsluttende en 8 mm slidstærk topdug. Tage Schmidt ville helst have sand i sengebåsene til sine malkekøer, men både fordi han bruger malkerobotter, og fordi han leverer kvæggylle til biogas, kunne det ikke lade sig gøre.

- Når vi leverer kvæggylle til biogasanlæg, kræver det, at gyllen pumpes frem og tilbage. Sand har et rigtig stort slid på slanger og pumper, og desuden bundfældes det i tankene og slider på biogasanlægget. Derfor er biogasanlæg ikke begejstrede for at få kvæggylle med betydelige mængder sand, fortæller Tage Schmidt og fortsætter:

- Da vi ikke kan have sand i sengebåsene, måtte vi vælge det næstbedste. Derfor har det været vigtigt for os, at vi fik udviklet en tyk madras, der er blød for køerne. Måtterne har vi haft siden 2010, og jeg kan se, at de kommer til at holde meget længe.

Læs mere om moderne sengemåtter i Økologi & Erhverv nr. 608.

Husk at fortælle, at Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.