PLAN Bi vil bestøve Danmark

En forholdsvis ny naturorganisation vil forbedre forholdende for de trængte vilde bier i Danmark.
Foto: Colourbox

- Vi arbejder på skabe bedre betingelser for de vilde bier. Landbruget udgør en stor del af landets areal, så derfor vil vi især gerne engagere landmændene og de forbrugere, der aftager fødevarerne, fortæller journalist og iværksætter Nina Launbøl Hansen.

Sidste år opstartede hun foreningen PLAN Bi, hvis hovedformål er at øge opmærksomheden om de trængte vilde bier og dermed give folk lyst til at passe på dem. Foreningen blev født i kølvandet på Landbrugspakken fra foråret 2016. Det var her randzonerne forsvandt og dermed mange levesteder og fødekilder for bl.a. de vilde bier. I PLAN Bi vil man arbejde på at finde nye levesteder for de vilde bier ved at engagere virksomheder, kommuner, landbrug, boligselskaber og private. Foreningen er inspireret af det hollandske projekt BeeDeals, der siden 2013 har arbejdet for at forbedre levestederne for de vilde bier.

- BeeDeals er meget praktisk anlagt, og det er jeg også. Deres filosofi er, at i stedet for at banke hinanden oven i hovedet med, hvis skyld det er, at de vilde bier er i krise, så skal vi sætte os ned og se, hvad vi kan gøre for at vende udviklingen. Den filosofi har jeg taget med til PLAN Bi, fortæller Nina Launbøl Hansen.

Lokal indsats

Idéen med PLAN Bi er at opstarte en række lokalafdelinger, der skal samarbejde med alle i lokalområdet, der har mulighed for at gøre noget godt for de vilde bier, for - som Nina Launbøl Hansen siger - er det at passe på de vilde bier en meget lokal opgave.

Desuden sørger PLAN Bi for at uddanne og oplyse private i god bi-skik, så der kan sættes så massivt som muligt ind i ét lokalområde ad gangen. Landmænd betaler ikke for at være med, de betaler ved at sige ja til at dyrke deres marker med blomster og levesteder for de vilde bier. De landmænd, virksomheder, vandværker og offentlige institutioner, som deltager i en lokal PLAN Bi aftale, vil kunne smykke sig med aftalens logo og vise omverdenen, at de gør en ekstra indsats for bierne og dermed for biodiversiteten i lokalområdet.

Læs mere om PLAN Bi’s indsats for de vilde bier i Økologi & Erhverv nr. 609.

Husk at fortælle, at Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.