Økologisk Arealtilskud for 2016 er stærkt forsinket

Økologisk Arealtilskud giver besvær i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Der er i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen fuld gang i udbetalingen af miljø- og økologitilskuddene for 2016. Der er pr. 30. april 2017 udbetalt tilskud til ca. 86 pct. af de ca. 11.000 ansøgninger, men der er stor forskel på, hvor langt styrelsen er kommet med udbetalingerne for de enkelte ordninger.

Der er udbetalt til over 95 pct. af sagerne om henholdsvis plejegræs og omlægningstilskud til økologisk jordbrug, mens der tilsvarende er udbetalt til næsten 95 pct. af de 20-årige tilsagn om for eksempel Ændret Afvanding eller Fastholdelse af vådområder.

- Vi forventer, at vi - med undtagelse af Økologisk Arealtilskud - er færdige med udbetalingen af miljø- og økologitilskud 30. juni 2017, når der ses bort fra enkelte komplicerede sager, oplyser Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i en pressemeddelelse.

Økologer må vente

Der er aktuelt udbetalt tilskud til ca. 55 pct. af ansøgningerne om Økologisk Arealtilskud, men da sagerne er komplicerede at behandle, forventer Landbrugs- og Fiskeristyrelsen først at være færdige med at udbetale de sidste tilskud 1. september 2017.

Blandt andet har nye EU-krav om præcis indtegning af det støtteberettigede areal betydet, at ca. 90 pct. af sagerne om Økologisk Arealtilskud skal behandles manuelt af en sagsbehandler. Samtidig er styrelsen fortsat ved at opbygge sin nye afdeling i Sønderjylland. Det medfører, at sagsbehandlingstiden desværre bliver længere end forventet.

- Vi arbejder naturligvis på at betale tilskuddene hurtigst muligt, og vi har både ansat flere nye medarbejdere og indført andre tiltag for at øge tempoet i udbetalingen, oplyser Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Husk at fortælle, at Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.