Udsigt til bedre foderregler for fjerkræ

Muligheden for, at flere fodermidler til fjerkræ kan blive undtaget fra varmebehandlingskravet, er netop kommet i høring.

I dansk fjerkræproduktion bliver størstedelen af foderet fremstillet på foderfabrikker. På foderfabrikkerne er der krav til, at fjerkræfoderet opvarmes til minimum 81 grader af hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af salmonella-forekomst.

- Ved varmebehandlingen af foderet inaktiveres den naturligt forekommende fytase i større eller mindre grad, hvorfor fordøjeligheden af fosfor falder. De konventionelle fjerkræproducenter tilsætter fytase for at rette op på denne uheldige effekt, men den mulighed har økologerne ikke, forklarer Sybille Kyed, landbrugspolitisk chef i Økologisk Landsforening.

I den nuværende bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder er hele kerner af korn og hele kerner af frø undtaget fra varmebehandlingskravet, hvis kernerne beskyttes mod krydskontamination under opbevaring, håndtering og transport.

Glædeligt for økologerne

Nu har Fødevarestyrelsen sendt en revideret bekendtgørelse i høring, som tillader andre hygiejniseringsformer end varmebehandling, hvis det kan begrundes ud fra en konkret risikovurdering, og det godkendes af Fødevarestyrelsen.

Ifølge Fødevarestyrelsens høringsbrev er denne ændring medtaget, da der kan være andre fodermidler end hele kerner og frø, hvor risikoen for salmonella er lille.

Læs mere om hvad en ændring i foderbekendtgørelsen kan betyde for de økologiske producenter i Økologi & Erhverv nr. 610.

Husk at fortælle, at Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.