Nordic Seed tror på økologi

Projekt om økologisk sortsudvikling vil finde sorter til økologisk planteavl med henblik på markedsføring.
Annette Vestergaard fra Økologisk Landsforening er leder på projektet Økologisk Sortsudvikling. Her står hun i forsøgsparcellerne hos Søren Bilstrup ved Skive. Bagerst til venstre i billedet står den konventionelle sort Laurikka, mens den økologiske sort DZ 11013 fra Darzau står forrest til højre. I parcellen med Laurikka er agerkål langt mere dominerende end i parcellen med DZ 11013.

I dag foretages stort set al planteforædling i Danmark af private forædlingsfirmaer, hvor arbejdet finansieres gennem forædlerafgifter fra salg af udsæd. Da økologien endnu kun udgør omkring 8 pct. af landbruget, har forædlingen af sorter egnet til økologisk dyrkning ikke været prioriteret højt hos de danske forædlingsfirmaer. Et igangværende projekt om økologisk sortsudvikling, har nu fået forædlingsfirmaet Nordic Seed til at arbejde for at få mere økologisk såsæd på det danske marked.

Udenlandske sorter

På den anden side af grænsen har forædlingsfirmaer længe arbejdet med at forædle sorter til økologisk planteavl. Som et led i projektet Økologisk Sortsudvikling afprøver Nordic Seed, i samarbejde med Økologisk Landsforening og et par økologiske planteavlere, vårbyg og vinterhvede fra Darzau i Tyskland med henblik på at identificere materiale egnet til økologisk planteavl i Danmark.

- Hvert år modtager vi ca. 200 nye forædlingssorter fra de tyske forædlere, som vi screener for sygdomsresistens og stråegenskaber. De bedste linjer går videre til udbytteforsøg, og ud fra de resultater udvælger vi igen de bedste sorter, som vi dyrker i storparceller på to økologiske bedrifter ved Odder og Holeby på Lolland, forklarer Hans Ravn Haldrup fra Nordic Seed.

Sort med potentiale

På baggrund af afprøvningen vurderes, om udvalgte sorter skal påbegynde sortsregistrering og afprøvning i økologiske landsforsøg. I 2015 var Nordic Seed så langt i afprøvningen, at den første vårbygsort DZ 13011 kunne testes i de økologiske landsforsøg. Desværre klarede den sig udbyttemæssigt ikke så godt som forventet, med et udbytte på ca. 15 pct. lavere end hos de bedste konventionelle sorter, men udsåning i storparcelforsøg hos planteavleren Helge Kjær Sørensen i Odder viste noget andet.

- Sidste år såede vi DZ 11013 og Laurikka ud hos Helge. Her gav DZ 11013 det samme udbytte som Laurikka, og samtidig var der langt mindre ukrudt i DZ 11013, forklarer Hans Ravn Haldrup.

Læs mere om økologisk sortsudvikling i Økologi & Erhverv nr. 614.

Husk at fortælle, at Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.