Økologisk tigerspring finansieres

Regeringen og Dansk Folkeparti er klar med i alt 315 mio. kr., til at imødekomme efterspørgslen i 2017 på økologisk arealtilskud.

Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at fremrykke ekstra midler, så alle landmænd kan få imødekommet ansøgningen. Dermed vil der i år samlet være op til 315 mio. kr. til støtteordningen Økologisk arealtilskud.

- Det var ikke nogen let opgave at samle omlægningsmidler til de store arealer, der kommer nu. Vi tager hatten af for, at det er lykkedes miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og Dansk Folkeparti, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening og fortsætter:

- Vi håber, at partierne i de aktuelle forhandlinger om FL 2018 kan fastholde investering i økologisk vækst- og innovationsarbejde, som ellers løber ud næste år. Vi har vist, at disse investeringer giver godt igen. Dansk økologipolitik har været med til at gøre Danmark til førende økologination, siger Per Kølster.

Søger penge til 2018

I alt er der i 2017 søgt om omlægning eller udvidelse for 315 mio. kroner fra 939 landmænd. Der er søgt for et areal på mere end 41.000 hektar. Det betyder, at Danmarks økologiske areal står til at vokse med op til cirka 19 pct. 

Der vil blive taget initiativ til at sikre, at der er tilstrækkelige midler til at dække efterspørgslen efter tilskud til økologiske arealer, såfremt udgifterne hertil overstiger de afsatte bevillinger på finansloven for 2018.

Husk at fortælle, at Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.