Efter ti år: Sejr til ØL

Politisk aftale sikrer, at dyrlæger kan bryde medicinpakninger, så de kun udleverer den nødvendige mængde til en given behandling.

- Gennem næsten 10 år har vi kæmpet for en løsning, så dyrlæger ikke skal udlevere mere medicin til landmanden, end behandlingen af syge dyr kræver. Løsningen er nu kommet som en del af Folketingets Veterinærforlig 3, siger Sybille Kyed, landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening.

I forligsteksten hedder det: 

”Partierne noterer sig, at regeringen tager de nødvendige initiativer for, at dyrlæger i relevante situationer skal kunne uddele afmålte mængder medicin til produktionsdyr og kæledyr, hvilket betyder, at besætnings- og kæledyrsejere ikke får udleveret så store mængder medicin, at en betydelig andel alligevel skal bortskaffes efter endt behandling.”

- Vi har undervejs foreslået en række tiltag, og med det nye forlig bliver det Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsens opgave at finde en endelig løsningsmodel. Vi ser frem til en bedre forvaltning af ressourcerne og at det lavere medicinforbrug i økologisk landbrug dermed også vil kunne aflæses direkte af VetStat, hvor dyrlægen registrerer den udleverede mængde medicin, siger Sybille Kyed.

Statistikken på medicinanvendelsen i landbruget går på den udleverede mængde medicin. Når økologer skal bortskaffe store mængder, er der ikke lighed mellem udleveret mængde og faktisk anvendt mængde medicin.  Økologisk Landsforening har i arbejdet med sagen dokumenteret, at der under de nuværende regler udleveres op flere 100 gange og nogle gange mere end 1.000 gange den mængde medicin, som den økologiske landmand har brug for til at efterbehandle et dyr.

Husk, at skrive Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.