Gårdudviklingsaftaler løfter økologi

Økologisk Landsforening er gået i offensiven for at udvikle den økologiske produktion.

- Arbejdet med gårdudviklingsaftalerne har været meget givende, og vi er nu så langt, at vi kan præsentere arbejdet for de økologiske landmænd og andre, som interesserer sig for udvikling af den økologiske produktion, siger Sybille Kyed, landbrugspolitisk chef i Økologisk Landsforening.

Arbejdet startede sidste vinter i forlængelse af den landsdækkende møderække ’Så det kan mærkes’, hvor det ivrigt blev diskuteret, hvordan man både kan bevare tilliden til Ø-mærket og udvikle økologien.

- Forbrugernes store efterspørgsel på økologi lægger pres på økologien, i den forstand at vi får en omlægningsbølge af landmænd, der ikke har forholdt sig til økologiens målsætninger, men som alene lægger om for at opnå en bedre økonomi på gården, siger Sybille Kyed.

Hun tilføjer:

- Den nye situation er med til at skabe et behov for at sætte målsætninger og principper mere i fokus.

Hun ser derfor frem til, at præsentere Økologisk Landsforenings nye initiativ: ØkologiLØFT, som de kommende gårdudviklingsaftaler kaldes, for medlemmerne af på foreningens generalforsamling 9. marts.

Træt af defensiven

De senere år har Sybille Kyed som landbrugspolitisk chef ofte befundet sig i en situation, hvor hun har skullet forsvare de økologiske principper, som løbende er blevet udfordret af krav om lempelser ud fra økonomiske eller produktionstekniske hensyn.

- Det er ikke opløftende at skulle bruge kræfterne på at undgå udvanding af økologien. Det er meget mere motiverende at arbejde for noget end imod noget. I ØkologiLØFT kommer de økologiske mål og principper igen i fokus, og vi gør det med landmanden og gården som omdrejningspunkt. På mange måder går vi tilbage til, da økologien startede som et privat initiativ blandt landmænd og forbrugere, hvor der var enighed om mål og principper men mere plads til forskellige veje og til dialog, der skabte fælles forventninger, siger Sybille Kyed.

Høje forventninger

Hun erkender, at de danske producenter af økologiske varer er udfordret af, at danskerne hører til blandt de nationaliteter, hvor indkøb af mad kun lægger beslag på en mindre del af den disponible indkomst. Og at intet tyder på, at danskerne i almindelighed er tilbøjelige til at ændre denne præmis.

- De økologiske producenter udfordres ofte på prisen af markedet; Samtidigt har de danske forbrugere meget høje forventninger om, at de, når de køber økologisk, samtidig køber råvarer, der er dyrket uden brug af sprøjtegift og kunstgødning, og at den animalske produktion er helt igennem baseret på god dyrevelfærd, siger Sybille Kyed og fortsætter. Vi står derfor i en situation, hvor det i høj grad handler om at udvikle gårdene, så de lever op til forbrugernes allerede høje forventninger og i mindre grad om at give forbrugerne nye garantier.

Husk, at skrive Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.