Forskere bag klimavenlige køer vinder pris

Tre forskere har modtaget en pris for at påvise, hvordan man kan fremavle mere klimavenlige køer.
Fra venstre: Seniorforsker Peter Løvendahl, Aarhus Universitet, projektleder Jan Lassen, Viking Genetics, og Henrik Bjørn Nielsen, Clinical-Microbiomics, har modtaget en pris for deres forskning i klimavenlige køer. Foto: Maiken Kestner

Drøvtyggerne er med deres udledning af metangas en af de helt store klimasyndere i landbruget – faktisk står de for seks pct. af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser. Nu har tre danske forskere efter fire års studier imidlertid fundet en løsning på at sænke køernes klimabelastning ved hjælp af avlsarbejde.

Bag studiet står Peter Løvendahl, seniorforsker ved Aarhus Universitet, Jan Lassen, projektleder ved kvægavlsforeningen Viking Genetics og Henrik Bjørn Nielsen, nu Chief Scientific Officer ved Clinical-Microbiomics, tidligere DTU. De tre er blevet belønnet med Innovationsfondens Grand Solutions Pris, oplyser fonden på hjemmeside.

Fem års tidshorisont

Forskerne har kortlagt flere tusinde køers gener og målt deres mælkeydelse og foderforbrug. På den måde har de fundet ud af, at forskellige køer producerer forskellige mængder metan, hvilket nu kan aflæses i koens arvemasse. Det gør forskerne i stand til at udvælge de kreaturer med den mest optimale arvemasse, hvilket kan reducere foderforbruget herhjemme med 1 pct. og metangasudledningen med 5 pct. svarende til 90.000 ton CO2 om året. I sin tale til prisoverrækkelsen lagde forskningsminister Søren Pind (V) desuden vægt på, at projektet har potentiale til at gøre den klimavenlige tyresæd til en eksportvare for Danmark. Ifølge Peter Løvendahl vil det tage op til fem år at få udbredt køer, som er avlet på klimavenlig tyresæd.

Med prisen følger én mio. kr. til deres videre forskning. Derudover modtager de hver en personlig hæderspris på 200.000 kr.

Husk at fortælle, at Økologi & Erhverv er din kilde. hvis du citerer denne artikel.