Nyt skræddersyet produkt skal give sundere grise

Innovationsfonden investerer i udvikling af et nyt produkt, der skal forhindre fravænningsdiarré hos smågrise. Målet er et biologisk alternativ til den nuværende brug af tungmetallet zink og antibiotika.

FORSKNING: Bakteriofager, som er bakteriers naturlige fjender, skal målrettet anvendes til at fjerne de særlige colibakterier, der er årsag til fravænningsdiarré hos smågrise. Denne biologiske metode skal afløse den nuværende anvendelse af tungmetallet zink til forebyggelse af fravænningsdiarré og imødegå øget brug af antibiotika til behandling, skriver Innovationsfonden i en pressemeddelelse.

- Det er nærliggende at forvente, at udfasning af zink vil betyde, at forbruget af antibiotika i svineproduktionen vil stige. Dette er imidlertid stik imod både de politiske og svinebranchens målsætninger, fordi udbredt anvendelse af antibiotika fører til udvikling af antibiotikaresistente bakterier. Derfor er der nu et stort behov for udvikling af nye alternativer til forebyggelse eller behandling af fravænningsdiarré, siger professor Jens Peter Nielsen, Københavns Universitet.

Innovationsfonden investerer i projektet BioPiglet, og i projektet deltager Teknologisk Institut, Københavns Universitet og virksomheden Easy AgriCare, der producerer fodertilsætningsstoffer, strøelse og beskæftigelsesmateriale til bl.a. grise.

- Fravænningsdiarré er en stor udfordring for svineproduktionen. Særligt nu, hvor medicinsk zinkoxid skal udfases fra EU‹s svineproduktion. Hvis smågrise med diarré ikke behandles med zinkoxid eller antibiotika, risikerer de at dø. Vores mål med det nye produkt er at forebygge fravænningsdiarré ved målrettet at dræbe de sygdomsfremkaldende bakterier med en alternativ metode, siger seniorprojektleder Jan Lorenzen, Teknologisk Institut.

- Bakteriofager findes i stort antal i naturen, hvor de hver især angriber forskellige bakterier. I projektet skal vi derfor udvælge særlige bakteriofager, der målrettet dræber de colibakterier, som er årsagen til fravænningsdiarré hos smågrise. På den måde kan vi også undgå at påvirke de gavnlige bakterier i grisens tarmsystem, siger professor Lone Brøndsted, Københavns Universitet.

I dag er den mest almindelige behandling af fravænningsdiarré zinkoxid, som tilsættes til smågrisenes foder. Af miljømæssige årsager har EU besluttet, at zinkoxid skal udfases og være ude af markedet senest sommeren 2022. Zink er et tungmetal, der udgør en risiko for udvikling af antibiotikaresistente bakterier hos dyr.

Husk, at skrive Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.