Nyt studie: ’Dansk’ er ikke det kvalitetsstempel, branchen tror

Danmark står ikke stærkt som ­fødevareproducent blandt udenlandske forbrugere, viser et nyt studie. Vi må gøre mere for at promovere Danmark, siger branchen.
Danmark står højt på troværdighedsskalaen blandt udenlandske forbrugere - til gengæld er kendskabet til den danske økologiske fødevareproduktion svagere, end branchen havde troet. Arkivfoto

Da Ejvind Pedersen, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarers Afdeling for Økologi, stillede sig foran mikrofonen, var det ikke den mest opløftende konklusion, han kunne drage ud fra det oplæg, han netop havde overværet.

- Det er tankevækkende, at vores landeimage ikke er stærkere, og det er tankevækkende, at økologi ikke bare er efterspurgt, fordi det er dansk. Vi skal altså kæmpe for det, sagde han fra talerstolen i Festauditoriet på Frederiksberg Campus, Københavns Universitet (KU).

Ved sin side havde han Henrik Biilmann, der er direktør hos Friland – de to repræsenterede produktionsbranchen til symposiet, hvor tre forskningsprojekter, der alle omhandlede forbrugernes syn på økologi, blev præsenteret for en blandet skare af journalister, branchefolk, akademikere og andre folk med en interesse i emnet.

Efter at det sidste projekt ’SOMDwIT’ – om udenlandske forbrugeres syn på dansk økologi - var fremlagt, skulle de to give deres besyv med. Forskerne bag projektet kunne konkludere, at det danske image måske ikke er helt så gennemslagskraftigt, som branchen nok havde troet.

Henrik Biilmann udtrykte derfor enighed med Ejvind Pedersen i, at vi ikke må tro, at dansk økologi sælger sig selv.

- Vi er nødt til at gøre noget mere end bare at sige, at vi er fra Danmark. Det danske stempel kan hjælpe, men det er ikke nok, sagde han.

I forbindelse med studiet havde forskerne udsendt spørgeskemaer til ca. 1.000 forbrugere i hvert af følgende lande: Tyskland, Frankrig, Thailand, Kina og Danmark. Respondenterne blev bedt om at tilkendegive deres syn på de andre landes image på tre områder: det generelle image af et land – altså landeimaget – image af produkter fra et land og image af specifikke produkter af et land. Landeimaget kan altså påvirkes af flere faktorer, bl.a. flygtningepolitikken, om systemet opfattes som socialt fair, om samfundet virker åbent, og om der tages vare på naturen og miljøet.

Resultaterne viste bl.a., at befolkningen altid anser sit eget lands økologiproduktion som den mest troværdige. Derudover viste det sig, at Danmarks generelle image stod stærkere end Danmarks image som et fødevareproducerende land.

- Der synes med andre ord at være plads til forbedring af Danmarks image for fødevarer og produkter generelt i mange lande, skriver forskerne i studiet.

Læs mere i Økologi & Erhverv nr. 626.

Husk, at skrive Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.