Ramsløg og tyttebær har markant antimikrobiel effekt

Forskning har påvist, at antimikrobielle planter kan forebygge fravænningsdiaré hos økologiske grise.
Antal coliforme bakterier (log cfu/g) i fæces ved dag 0, 7 og 13.

Fravænningsdiarré anses for at være én af de helt store udfordringer i den konventionelle svineproduktion, set i relation til dyrevelfærd og uhensigtsmæssigt brug af antibiotika, zink og kobber. Den lave fravænningsalder og bratte adskillelse fra soen samt den typisk bratte overgang fra mælk til fast foder menes at være de væsentligste risikofaktorer for udvikling af fravænningsdiarré. Selvom grisene i økologisk svineproduktion bliver fravænnet noget senere (syv uger), og overgang til fast foder dermed kan foregå mere gradvist, er fravænningsdiarré også et problem i det økologiske produktionssystem. 

Derfor søger den økologiske svineproduktion intenst efter alternativer, der kan erstatte antibiotika, zink og kobber i forhold til at forebygge og/eller behandle fravænningsdiarré; alternativer, vel at mærke, som er i tråd med det økologiske princip om ’naturlighed’.

Plantemateriale med antibakterielle egenskaber er kendt fra litteraturen og kunne være blandt disse alternativer, hvilket vi undersøgte i et netop afsluttet projekt (MAFFRA) gennemført ved Institut for Husdyrvidenskab og Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet. Projektet omfattede in vitro forsøg, hvor materiale fra en række planter, med rapporterede antimikrobielle egenskaber, blev testet, som enkeltplanter og blandinger, for evnen til at dræbe colibakterier af typerne F4 og F18 i mave- og tyndtarmsindhold. Disse typer af colibakterier anses for den væsentligste årsag til udvikling af infektiøs fravænningsdiarré hos grise.  Resultaterne af in vitro forsøgene viste, at en kombination af ramsløg og tyttebær havde en markant antimikrobiel effekt, hvor der var en tydelig synergistisk effekt mellem planterne; deres antimikrobielle effekt i kombination var således kraftigere end den samme mængde af disse to materialer hver for sig. Vi besluttede derfor at teste denne plante-cocktail i et pilotforsøg med smågrise.

 

Nuria Canibe og Ole Højberg er ansat ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

Kai Grevsen og Martin Jensen er ansat ved Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet.

 

MAFFRA projektet har fået tilskud fra GUDP under Organic RDD2.2 programmet.

Læs mere i Økologi & Erhverv nr. 626

Husk at fortælle, at Økologi & Erhverv er din kilde. hvis du citerer denne artikel.