Køkken- og madaffald må ikke bruges som foder

Men det må bi- og restprodukter fra fødevareproduktion godt.

Mad; Det skal være økologisk, lokalt, autentisk, nede på jorden og i lille skala – med fokus på cirkulær økonomi.
En god idé er den, at de restauranter, der aftager kvalitetsgrønt og -kød fra små landbrug, sender deres grøntsagstoppe og gamle brød med bonden hjem til gården igen; der er god næringsværdi i resterne og meget mindre går til spilde.
Men madrester fra køkkener kan ikke blive til foder. Det er ulovligt, selv for private. Begrundelsen er risikoen for smitte fra råt kød og fisk til dyr, der senere kan udgøre en risiko både for dem, der spiser dem, men også for områdets forskellige professionelle bedrifter med samme dyreart.

Nogle mener, at det sikreste ville være, hvis smålandbrug og restauranter ville afstå fra at bytte mad begge veje.
Situationen er bare den, at vi er på vej væk fra den lineære økonomi; det giver på alle måder mening at tænke anderledes. Og det ER muligt på lovlig vis og uden at bringe de sikre fødevarer i fare.
Så her er, hvad restauranten gør, inden de laver en aftale med bonden:
Indretter et separat lokale, hvor der renses grøntsager, skæres toppe og stokke fra m.m. Disse rester pakkes til bonden.
Lader sig registrere til at levere bi- og restprodukter (straksregistrering på Fødevarestyrelsens hjemmeside)
Sørger for, at adskillelsen af grøntsagsresterne fra animalske produkter er godt beskrevet i egenkontrollen

Synes du, det lyder af meget? Det er det ikke. De fleste restauranter vil gerne have grovrensning af grøntsager adskilt fra den øvrige produktion og alle restauranter skal alligevel have en skriftlig risikoanalyse, hvor de har taget stilling til de forskellige risici i virksomheden – to linjer mere om grønt til foder, gør ikke det store.
Brødbagning og -håndtering i separate lokaler er også en mulighed, hvis det er brødrester, bonden vil have med hjem. Reglen er kort fortalt ’fravær af risiko for forurening fra kød og fisk’.

Det er sådan set bare at komme i gang.