Økologisk redningsplan nærmer sig deadline

Økologisk Landsforening har holdt møder med flere virksomheder om økonomisk indsprøjtning.

Knap én mio. kr. er der indtil videre givet tilsagn om fra en række af de 12 virksomheder, som Helle Borup Friberg, adm. direktør i Økologisk Landsforening (ØL), har holdt møde med i forbindelse med foreningens økonomiske handlingsplan.

Planen, der blev fremlagt på foreningens generalforsamling i marts, skal inden 1. juni rejse mindst tre mio. kr. og gerne fire-fem mio. kr. for at polstre egenkapitalen og skabe fundamentet for fremtidens arbejde for mere og bedre økologi.

ØL har desuden sendt mails ud til medlemmer, der opfordres til at bidrage med et ekstra årskontingent, men hvor stort et beløb, det har kastet af sig, er endnu ikke opgjort. Den oprindelige idé om at rejse penge ved hjælp af Coops crowdfunding-platform er til gengæld blevet droppet, da ledelsen ikke fandt det egnet til formålet og i stedet foretrækker at henvende sig direkte til medlemmerne. Derudover har man mulighed for at hjælpe med ansvarlig lånekapital.

Mulighed for at give input

Ved at bidrage får man mulighed for at komme med input, når foreningen til efteråret fastlægger den fremtidige strategi.

Helle Borup Friberg nævner, at økonomien er alt for afhængig af projektmidler, og at der derfor er behov for at finde ét til to nye forretningsområder, som kan bidrage til foreningens økonomi.

Husk at fortælle, at Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.