Naturpleje og borgerinddragelse

Økologi kan skabe naturpleje og borgerinddragelse.

Økologisk Landsforening foreslår: Få borgerne tættere på landbruget via økologien

Danskerne bør være tættere på naturen og den mad, der laves til dem - det kan økologien hjælpe med. Vi lærer alle at sætte mere pris på naturen og er med til at understøtte den lokale produktion for dermed at skabe flere arbejdspladser i den enkelte kommune.

Når marker bliver dyrket økologisk findes en højere biodiversitet både på, men også omkring markerne. Den økologiske landmand arbejder på at gøre naturens vilde planter, dyr og mikroorganismer til sine medspillere. Derfor bruger landmanden ikke sprøjtegifte, der kan forurene grundvandet, skade dyrelivet og udrydde naturens planter og insekter[1].

Rigere natur ved økologiske marker

Der er i gennemsnit 30 procent flere vilde plante- og dyrearter på økologisk dyrkede arealer sammenlignet med ikke-økologisk landbrugsjord. I gennemsnit er der 40 forskellige plantearter i levende hegn mellem økologiske marker. I hegn mellem ikke-økologiske marker er der kun 22 arter. Da godset Oremandsgaard på Sjælland blev lagt om til økologi, kom der 70 procent flere vilde blomster[2].

I Vejle Kommune, tager landmænd med deres kvæg, borgere og institutioner daglig del i naturpleje på enge og overdrev rundt omkring Vejle Kommune gennem 24 kogræsserforeninger.

Borgerne i foreningerne holder opsyn med dyrene, får øget adgang til naturen og mulighed for direkte køb af økologisk kvalitetskød, når dyrene skal slagtes. Kommunen får afgræsset arealer, der ofte kan være dyre for kommunen at holde.

Hensyn til klima og miljø

Vejle Kommune arbejder strategisk med konceptet som en del af Naturforvaltningen og målet er at etablere 75 kogræsserforeninger til at udføre naturpleje på 100 enge, lyngarealer og overdrev rundt om i kommunen.

”Vi er i gang med et projekt her, hvor hensyn til klima, natur og fødevareproduktion går op i en højere enhed, samtidig med at vi understøtter lokal produktion og arbejdspladser”, siger Søren Peschardt (S), der er formand for Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune, og supplerer:

"Og så er det sjovt at være med i en kogræsserforening, både for landmanden og forbrugeren. Her kan børn opleve vejen fra jord til bord, man kommer ud i frisk luft i den uge, hvor familien har tilsyn med indhegningen, og både landmand og forbruger får gensidig indsigt i hinandens liv og synspunkter".

”Vi, der spiser oksekød, har godt af at se ind i et par store, mørke koøjne engang imellem. Jeg har siddet med en syg kalv på skødet om natten og været med til at slagte de voksne dyr om efteråret. Efter slagtningen har mine børn og jeg garvet skindene sammen, og vi har talt om, hvor blodet kom fra” fortæller Sara Heil Jensen, der er medlem af Moesgaard Økologiske Kolaug.


Kontakt vores projektkoordinator for mere information om økologiens naturpleje. KILDER:

[1] http://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi/en-rig-og-ren-natur
[2] http://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi/en-rig-og-ren-natur