Økologi sikrer rent vand - også i fremtiden

Geologer har fundet spor af sprøjtegifte i 36 procent af prøverne i dansk vand, baseret på analyser af vand fra 617 boringer fordelt over hele landet. Økologi er landbrug uden sprøjtegifte.

Økologisk Landsforening foreslår: Kommunerne kan i samarbejde med foreningen foreslå landmænd en frivillig omlægning til økologi.

I Danmark er vi fra naturens side beriget med helt rent vand fra undergrunden. Vi har i mange år været så heldige, at kunne pumpe grundvand op og sende det ud som drikkevand i vores haner, uden yderligere rensning. Men de seneste år er mere og mere grundvand blevet forurenet med sprøjtegifte. Geologer har fundet spor af sprøjtegifte i 36 procent af prøverne i dansk vand, baseret på analyser af vand fra 617 boringer fordelt over hele landet. I 9 procent var grænseværdierne overskredet.[1] En analyse fra Aarhus Kommune har vist, at der både findes rester af godkendte og forbudte gifte i kommunens drikkevandsboringer.[2]

I den økologiske produktion bruges der hverken kunstgødning eller sprøjtemidler. En omlægning til økologisk drift af landbrugs- og naturarealer kan derfor spare kommunens drikkevand for mange uønskede fremmedstoffer.  

Danva estimerer at der årligt lukkes 25-30 boringer i Danmark pga. pesticider.[3]

For en kommune kan det blive en dyr affære, at blive tvunget til at lukke brøndboringer pga. nedsivede sprøjtegifte. Det er mange penge, som kunne have været brugt på velfærd i stedet. Derfor er det sund fornuft for en kommune at overveje, om man skal lægge jorde om til økologisk dyrkning og derved beskytte sit drikkevand.

Få hjælp


I Danmark bliver et areal på størrelse med Lolland-Falster dyrket økologisk. Hvis ikke den jord var blevet dyrket økologisk ville det på blot ét år være blevet sprøjtet med 348 ton sprøjtegifte.[4][5]

I køkkenet på Sølund plejecenter anvendes hvert år ca. 28.500 liter økologisk mælk. Det sparer ca. 5,7 mio. liter grundvand for mødet med sprøjtegifte. Prøv at indtaste dit eget køkkens tal i Grundvandsberegneren her: http://okologi.dk/virksomhed/foodservice/goer-en-forskel-for-grundvandet

I samarbejde med Økologisk Landsforening er 26 kommuner i gang med omlægningstjek, hvilket kan gavne kommunens drikkevandsressourcer. Hvis I ønsker at vide mere om, hvordan Økologisk Landsforening kan hjælpe jer og landmændene med at beskytte kommunens drikkevandsressourcer så kontakt omlægningskonsulent Jens Peter Hermansen.

De 26 kommuner, vi samarbejder med er:

 1. Assens
 2. Brønderslev
 3. Fåborg-Midtfyn
 4. Herning
 5. Hjørring
 6. Holstebro
 7. Horsens
 8. Jammerbugt
 9. Kolding
 10. Langeland
 11. Lejre
 12. Mariagerfjord
 13. Norddjurs
 14. Næstved
 15. Odense
 16. Odsherred
 17. Randers
 18. Rebild
 19. Roskilde
 20. Skive
 21. Struer
 22. Svendborg
 23. Syddjurs
 24. Ærø
 25. Ålborg
 26. Århus

KILDER:

[1] http://www.geus.dk/DK/publications/groundwater_monitoring/Sider/1989_2013.aspx 

[2] https://www.aarhus.dk/~/media/eDoc/2/3/3/2332477-3680230-1-pdf.pdf

[3] http://www.danva.dk/Medlemmer/Drikkevand/Grundvandsbeskyttelse.aspx

[4] NaturErhvervstyrelsens statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2015 http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Indsatsomraader/Oekologi/Nyheder_og_baggrund/Tal_og_fakta_om_oekologi/Antal_oekologiske_bedrifter/Statistik_over_oekologiske_jordbrugsbedrifter_2015.pdf

[5] Baseret på gennemsnitligt estimat af Danmarks Statistiks oversigt: Salg af pesticider til anvendelse i landbrugets planteavl samt behandlingshyppighed.  http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/landbrug-gartneri-og-skovbrug/raa-og-hjaelpestoffer